Věstníky

Věstníky jsou nutným pojítkem mezi výborem a členy Spolku, doplňujícím, ne však zastupujícím celostátní časopis, který je z větší části zaměřen na odbornou tématiku. Pravidelně informují o tom, co bylo a bude nejen ve spolkovém životě, ale i životě celostátní organizace, upozorňují na zajímavé kaktusářské akce, výstavy, informují o aktuálním stavu knihovny Spolku atd. Pomineme-li několik cyklostylovaných nepojmenovaných informací pro členy Spolku v průběhu let 1943-45, byl úplně prvním Věstníkem v pravém slova smyslu pravděpodobně Oběžník č.1 Spolku kaktusářů v ČSR - Praha, datovaný 1.3.1947.
Věstník je oficální tiskovina Spolku pěstitelů paktusů pukulentů Praha, která je pravidelně zasílána všem členům.
Od roku 1998 jsou zveřejňovány též na našem webu.

2024

Věstník č. 254 - květen 2023
Věstník č. 253 - únor 2023

2023

Věstník č. 252- listopad 2023
Věstník č. 251 - srpen 2023
Věstník č. 250 - květen 2023
Věstník č. 249 - únor 2023

2022

Věstník č. 248 - listopad 2022
Věstník č. 247 - srpen 2022
Věstník č. 246 - květen 2022
Věstník č. 245 - únor 2022

2021

Věstník č. 244 - listopad 2021
Věstník č. 243 - srpen 2021
Věstník č. 242 - květen 2021
Věstník č. 241 - únor 2021

2020

Věstník č. 240 - listopad 2020
Věstník č. 239 - srpen 2020
Věstník č. 238 - květen 2020
Věstník č. 237 - únor 2020

2019

Věstník č. 236 - listopad 2019
Věstník č. 235 - srpen 2019
Věstník č. 234 - květen 2019
Věstník č. 233 - únor 2019

2018

Věstník č. 232 - listopad 2018
Věstník č. 231 - srpen 2018
Věstník č. 230 - květen 2018
Věstník č. 229 - únor 2018

2017

Věstník č. 228 - listopad 2017
Věstník č. 227 - srpen 2017
Věstník č. 226 - květen 2017
Věstník č. 225 - únor 2017

2016

Věstník č. 224 - listopad 2016
Věstník č. 223 - srpen 2016
Věstník č. 222 - květen 2016
Věstník č. 221 - únor 2016

2015

Věstník č. 220 - listopad 2015
Věstník č. 219 - srpen 2015
Věstník č. 218 - květen 2015
Věstník č. 217 - únor 2015

2014

Věstník č. 216 - listopad 2014
Věstník č. 215 - srpen 2014
Věstník č. 214 - květen 2014
Věstník č. 213 - únor 2014

2013

Věstník č. 212 - listopad 2013
Věstník č. 211 - srpen 2013
Věstník č. 210 - květen 2013
Věstník č. 209 - únor 2013

2012

Věstník č. 208 - listopad 2012
Věstník č. 207 - srpen 2012
Věstník č. 206 - květen 2012
Věstník č. 205 - únor 2012

2011

Věstník č. 204 - listopad 2011
Věstník č. 203 - srpen 2011
Věstník č. 202 - květen 2011
Věstník č. 201 - únor 2011

2010

Věstník č. 200 - listopad 2010
Věstník č. 199 - srpen 2010
Věstník č. 198 - květen 2010
Věstník č. 197 - únor 2010

2009

Věstník č. 196 - listopad 2009
Věstník č. 195 - srpen 2009
Věstník č. 194 - květen 2009
Věstník č. 193 - únor 2009

2008

Věstník č. 192 - listopad 2008
Věstník č. 191 - srpen 2008
Věstník č. 190 - květen 2008
Věstník č. 189 - únor 2008

2007

Věstník č. 188 - listopad 2007
Věstník č. 187 - srpen 2007
Věstník č. 186 - květen 2007
Věstník č. 185 - únor 2007

2006

Věstník č. 184 - listopad 2006
Věstník č. 183 - srpen 2006
Věstník č. 182 - květen 2006
Věstník č. 181 - únor 2006

2005

Věstník č. 180 - listopad 2005
Věstník č. 179 - srpen 2005
Věstník č. 178 - květen 2005
Věstník č. 177 - únor 2005

2004

Věstník č. 176 - listopad 2004
Věstník č. 175 - srpen 2004
Věstník č. 174 - květen 2004
Věstník č. 173 - únor 2004

2003

Věstník č. 172 - listopad 2003
Věstník č. 171 - srpen 2003
Věstník č. 170 - květen 2003
Věstník č. 169 - únor 2003

2002

Věstník č. 168 - listopad 2002
Věstník č. 167 - srpen 2002
Věstník č. 166 - květen 2002
Věstník č. 165 - únor 2002

2001

Věstník č. 164 - listopad 2001
Věstník č. 163 - srpen 2001
Věstník č. 162 - květen 2001
Věstník č. 161 - únor 2001

2000

Věstník č. 160 - listopad 2000
Věstník č. 159 - srpen 2000
Věstník č. 158 - květen 2000
Věstník č. 157 - únor 2000

1999

Věstník č. 156 - listopad 1999
Věstník č. 155 - srpen 1999
Věstník č. 154 - květen 1999
Věstník č. 153 - únor 1999

1998

Věstník č. 152 - listopad 1998
Věstník č. 151 - srpen 1998
Věstník č. 150 - květen 1998
Věstník č. 149 - únor 1998