Knihovna

Rád bych členům spolku zdůraznil, všem je k dispozici spolková knihovna.
Věnujeme část spolkového rozpočtu na neustálé doplňování knihovny.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech
- každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin (v tento den následuje výborová schůze)
a 3. čtvrtek v měsíci, od 16,30 do 17,30 hodin (následuje přednáška )
Termínovém kalendáři ve věstníku
Knihy a videokazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese:
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, e-mail: Berka.frailea@seznam.cz
Půjčovné 30 + poštovné, zaslání doporučeně, platba přiloženou složenkou při zasílání poštou.
Při žádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku).
Část videotéky již byla převedena na DVD, nabízíme možnost přenechání kopie
cena za 1 DVD je 50 Kč, způsob objednání je stejný jako u videokazet
Seznam se připravuje a v brzké době bude zde zveřejněn . Nebo na požádání zašlu.

Pozor DVD !!!, u DVD, která jsme kopírovali, se nám díky nápovědě pana M. Tomečka podařilo odstranit problém, že DVD nebylo možné přehrávat na všech přístrojích. Tento problém je odstraněn!!!
Z toho důvodu Vám nabízíme možnost výměny DVD (kde jste měli problém s přehráním) za univerzálně hratelná (pouze za cenu poštovného).

Aktualní nabídka knih a časopisů

aktualní nabídka přednášek na DVD a videokazetách

poslední aktualizace 16.listopadu 2018