Knihovna

Rád bych členům spolku zdůraznil, všem je k dispozici spolková knihovna.
Věnujeme část spolkového rozpočtu na neustálé doplňování knihovny.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech
- každý první čtvrtek v měsíci od 16 do 17 hodin (v tento den následuje výborová schůze)
a 3. čtvrtek v měsíci, od 16,30 do 17,30 hodin (následuje přednáška )
Termínovém kalendáři ve věstníku
Knihy a videokazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese:
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, e-mail: Berka.frailea@seznam.cz
Půjčovné 30 + poštovné, zaslání doporučeně, platba přiloženou složenkou při zasílání poštou.
Při žádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku).
Videotéka již byla převedena na DVD, nabízíme možnost přenechání kopie
cena za 1 DVD je 50 Kč, způsob objednání je stejný jako u knih

Aktualní nabídka knih a časopisů

aktualní nabídka přednášek na DVD

poslední aktualizace 5. listopadu 2022