Vítáme vás...

...na stránkách Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů - Praha , z. s.

Kontaktní adresa:

SPKS
Noutonice 73
Velké Přílepy 252 46

Novinky a aktuality

Změna termínů knihovny a výborových schůzek
Od měsíce října 2022 dojde ke změně termínu výborových schůzí a 1. knihovny
– vždy první čtvrtek v měsíci –

termíny pro rok 2022 jsou 3.11., 1.12., v obvyklých časech – knihovna 16.00 – 17.00, výbor od 17 hod

Vánoční tombola
Při tradiční „vánoční schůzi“ je každému nadělen malý kaktusový dárek,
prosíme vás, kdo má nějaké přebytky rostlin, které by mohl přenechat,
aby je předal Karlu Halbichovi, nejlépe na schůzích v říjnu a listopadu,
případně se mu ozval na mail: karel.halbich@volny.cz.

Děkujeme – výbor SPKS

Časopis Kaktusy 2022/4
Listopadové číslo časopisu Kaktusy 2022/4 Z obsahu časopisu
1. Libor Kunte : Rod Plumeria v kostce
2. Jan Hadrava : Zajímavé formy Echinocactus horizonthalonius
3. Rudolf Slaba : Copiapoa dealbata .,C. carrizalensis ., jedna a táž rostlina?
4. Stanislav Stuchlík : Botanická zahrada Berlín - Dahlem, oáza klidu ve velkoměstě
5. Jaroslav Vích : Cereus hidmannianus a jeho poddruh uruguayensis
6. Petr Česal : Třífázové roubování aneb Rod Eriosyce od výsevu po kvetení
7. Lubomír Berka : Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha slaví 100 let nepřetržité činnosti 1922 - 2022
8. Daniel Haisel : 100let nepřetržité činnosti pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha
9. Pavel Pelegrin : Škůdci kaktusů - ochrana a prevence III

Jak získat časopis kaktusy. Prostřednictvím některého z klubů kaktusářů se můžete stát odběrateli časopisu. Seznam klubů kaktusářů najdete na stránkách SČSPKS Časopis vychází čtyřikrát do roka plus dva speciály . Vychází v českém jazyce , ale i v anglické a německé mutaci.

V případě zájmu kontaktujte :
berka.frailea@seznam.cz
pavelka@palkowitschia.cz
jaroslav.vich@gmail.com

Internetové noviny www.incact.cz
Listopad

Poslední věstník
Poslední věstník č.248

Novinky v Knihovně

Nové nahrávky přednášek na DVD
Sympozium 2022
Zlatko Janeba Flora peruanského pobřeží
Petr Pavelka Sukulenty Zambie
Ernst Specks Sukulenty západní Afriky
a další novinky najdete na odkaze knihovna

Členská schůze 24. listopadu 2022
Tomáš Kulhánek – Gymnocalycium spegazzinii - v džungli lokalitních forem

foto Tomáš Kulhánek

Na listopadovou přednášku je připravena vzácná příležitost v podobě
přednášky od předního odborníka a pěstitele rodu Gymnocalycium Tomáše Kulhánka.
Je autorem odborných článků a popisů rostlin tohoto rodu kaktusů.

T. Kulhánek na cact.cz/noviny
Přednáška se koná až 24. listopadu 2022 (17.11. je svátek  )
Druhá mimořádná změna je přednáškový sál .
Přednáška 24.11 se bude konat ve Velké chemické posluchárně Hlavova ulice 2030/8 .
Hlavova ulice je souběžná k ulici Albertov blok budov vpravo.

24.11.2022 mimořádně se schůze koná ve
Velké chemické posluchárně Hlavova ulice 2030/8 Praha 2.
Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.

Členské příspěvky - časopis Kaktusy na rok 2023
Příspěvky na rok 2023 .
Přílohou časopisu nebo věstníku je i složenka A s Vaším evidenčním číslem ( variabilní symbol )
Na nových složenkách je nová adresa sídla SPKS Praha . Členové nad 70 let 350,-Kč
Ostatní členové minimálně 350.- Kč + postovné 80.- Kč celkem 430 .- Kč
Pouze věstník 80,- Kč.
Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem.
Číslo účtu - 4431570257 / 0100
Nezapoměňte vyplnit variabilní číslo . Prosím dodržte termín do 15.1. 2023
Těm , kdo i na příští rok pošlou něco navíc , předem děkujeme.

1. Volby výboru SPKS Praha pro roky 2022 – 2026:
Zápis z Valné hromady Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů-Praha, z. s. konané 20. 10. 2022


Přítomní členové: celkem bylo přítomno 40 členů.
Program:
- Schůzi zahájil jednatel Lubomír Berka, který přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.
- Byli zvoleni členové mandátové komise: Jiří Potměšil, Jan Mynář;
volební komise: Jaroslav Bohata, Pavel Tůma,
ověřovatel zápisu Vladislav Šedivý.
- Jednatel Spolku představil jednotlivé potenciální členy nového výboru a revizní komise. - Výbor spolku byl schválen všemi přítomnými bez připomínek a to v počtu 40 přítomných členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
- Byl představen nový výbor a revizní komise ve složení:
- předseda – Lubomír Berka
- jednatel a 1. místopředseda – Jaroslav Bohata
- 2. místopředseda a „zahraniční komunikace“ – Petr Pavelka
- pokladník a evidence členů – Jana Rácová
- archivář a garant výstavní části spolkových výstav – Daniel Haisel
- knihovník – Marie Šnajperková
- člen výboru (technické zabezpečení) Karel Halbich
- člen výboru Pavel Heřtus
- člen výboru pro komunikaci s členy Jan Mynář
- člen revizní komise – Jitka Šornová
- člen revizní komise – Petr Zlesák
- Dále bylo oznámeno přenesení adresy sídla Spolku: Noutonice 73, 252 46 Velké Přílepy.
- Výroční členská schůze pověřila předsedu Lubomíra Berku podáním návrhu zápisu spolku do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze
- Další program
V Praze dne 22.10.2022.
Zapsal: Lubomír Berka

Pozvánka na výroční schůzi
Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha
20. října 2022 od 18 hodin ve velké Geologické posluchárně UK , Albertov 6, Praha 2 Program:
1. volby nového výboru
2. diskuze nad budoucností Spolku
3. udělení čestných uznání: Violeta Pazourová , Rudolf Dufek , Miroslav Veverka
4. přednáška ke 100. výročí nepřetržité činnosti SPKS - Daniel Haisel

Prosíme , dostavte se v co nejhojnějším počtu ,
rádi bychom uctili výročí Spolku s patřičnou úctou
Stejně tak bychom rádi zvolili nový výbor s co největší váhou.

Za výbor Spolku Lubomír Berka - jednatel.Podzimní výstava 2022 zahájena
Podzimní výstava je pokračováním jarní výstavy, i když ve zmenšené míře.
Opět se zaměříme na naše stoleté výročí.
Příprava výstavy proběhne v úterý 6. 9. 2022 od 12 do 16 hod.
Návoz rostlin na výstavu a do prodeje rostlin se uskuteční ve středu 7. 9. 2022 od 8 do 16 hod.
Odvoz rostlin z výstavy i prodeje proběhne v neděli 18. 9. 2022 od 9.30 do15 hod.
Obracím se na naše členy: Nebojte se přinést 1 až 2 rostliny do výstavy a tak se pochlubit Vašimi výpěstky.
Každý vystavující obdrží malý dárek.
Těším se na Vaše krásné rostliny. Za výstavní kolektiv Karel Halbich.
Dotazy na email: karel.halbich@volny.cz nebo mob. 603 760 695

Členská schůze 15. září 2022
Luboš Kanca (Plzeň) – Postřehy z pěstitelské praxe - pásmo krátkých filmů a diskuze
Na zářijové členské schůzce bude promítáno pásmo krátkých filmů natočené s pěstiteli kaktusů z plzeňského klubu i celé republiky.
Součástí programu je diskuze účastníků, společně probereme zkušenosti s pěstováním kaktusů.
Plzeňský klub má širokou základnu aktivních kaktusářů, pořádají také pravidelné setkání Kolokvium.


Klub kaktusářů Plzeň
I pro letošní rok 2022 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Přednáška 15.9.2022 se uskuteční v 1. patře Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.

Časopis Kaktusy 2022/3
special kaktusy 2022/2
Srpnové číslo časopisu Kaktusy 2022/3 Z obsahu časopisu
1. Jan Hadrava : Coryphantha sulcata klamající
2. Rudolf Slaba : Sulcorebutia pirhuaniensis léta hledání
3. Miroslav Halfar : Discocactus prominentigibbus
4. Ivana a Jiří Jandovi : Euphorbia canariensis
5. Jaroslav Vích : Zajímavé wigginsie z departamentu Uacuarembó v Uruguayi
6. Libor Kunte : Cereus phatnospermus ve sbírkách neznámý kaktus

Kaktusy special 2022/2 Okrush Discocactus zehntneri - Miroslav Halfar
Jak získat časopis kaktusy. Prostřednictvím některého z klubů kaktusářů se můžete stát odběrateli časopisu. Seznam klubů kaktusářů najdete na stránkách SČSPKS Časopis vychází čtyřikrát do roka plus dva speciály . Vychází v českém jazyce , ale i v anglické a německé mutaci.

V případě zájmu kontaktujte :
berka.frailea@seznam.cz
pavelka@palkowitschia.cz
jaroslav.vich@gmail.com

Příští měsíc tu máme Skochovice
Aktuality ke Skochovicím od Oty

4. 7. 2022

Tak příští měsíc tu máme Skochovice, paní Mullerová. A víte co? Už to upekli s Rikusem.
Budou to
Pryšce západního pobřeží JAR a Namibie.

Ano? A co ten průšvihář Fanda?
No, letos se to pro jistotu jmenuje
99 crassul a jedno malé adro.

A mladej Tomáš, ten důkladnej z botanky, už hlásil, že chystá
Kosmatce nejsou jen lithopsy a conophyta, paní Andersonová.

Jó, tak to má dcera se zeťákem v sobotu 27.8. smůlu. Haranty si musej pohlídat sami!

sukulenty-sps .

Skochovice se blíží
Oblíbená prázdninová akce pořádaná Sekcí pěstitelů sukulentů

V sobotu 27. srpna (na svátek svatého Otakara) proběhne ve Skochovicích u Vraného nad Vltavou
osmé Setkání přátel sukulentů.
Sejdeme se tradičně v hasičské zbrojnici na konci jediné silnice – zabloudit nemůžete. Pokud přijedete
vlakem, 120 metrů dojdete v doprovodu zkušených. V 8 hodin začíná prodej rostlin, v 9.15 přednášky:
? Roman Štarha: V jižní Tanzanii by chtěl žít každý
? Fanda Veselý: 99 crassul a jedno malé adro
? Tomáš Procházka: Kosmatce nejsou jen lithopsy a conophyta, paní Robinsonová
Řízky si z domova vozit nemusíte, čerstvá bohatá krmě bude zajištěna týmem Jany Malířové. Ani letos
nebude chybět bohatá tombola, do které i vy můžete přinést sukulenty i jakékoli jiné cennosti.
Nejkrásnější rostlinu v sále zvolí předsedkyně Sekce pěstitelů sukulentů Radka Matulová.

vlaková spojení ** cílová zastávka Skochovice **

Na dotazy rád odpoví Melichar Ota otakar.melichar@gmail.com

sukulenty-sps .

Slavnostní zahájení tradiční výstavy kaktusů a sukulentů 2022 v BZ Na Slupi
Byla slavnostně zahájena tradiční výstava kaktusů a sukulentů v BZ Na Slupi.
foto z výstavy


Příprava tradiční výstavy 2022 zahájena
Příprava zahájena . SPKS Praha oslavuje stoleté výročí od vzniku spolku .
Průřez historií na archivních fotografiích .
Do prodejní části byly dodány nové stoly .
Pro výstavní a soutěžní část jsou připravené prostory a první rostliny jsou pomalu aranžovány .

foto z přípravy na výstavu


Časopis Kaktusy 2022/2
květnové číslo časopisu Kaktusy 2022/2 Z obsahu časopisu
1. Zlatko Janeba : Pediocactus sileri
2. Jan Hadrava : Escobaria vivipara na lokalitách II
3. Rudolf Slaba : Cremnocereus , nový kaktusový rod 21. století
4. Vítěslav Vlk : Jak si splnit sen aneb . Jeden den na nalezišti Euphorbia piscidermis
5. Stanislav Stuchlík : Notocactus rutilans f. robustior
6. Ladislav Fischer : Rebutia dutineana

Jak získat časopis kaktusy. Prostřednictvím některého z klubů kaktusářů se můžete stát odběrateli časopisu. Seznam klubů kaktusářů najdete na stránkách SČSPKS Časopis vychází čtyřikrát do roka plus dva speciály . Vychází v českém jazyce , ale i v anglické a německé mutaci.

V případě zájmu kontaktujte :
berka.frailea@seznam.cz
pavelka@palkowitschia.cz
jaroslav.vich@gmail.com

55. tradiční výstava kaktusů a sukulentů 2022
27.května do 11.června 2022
Výstavu pořádá Přírodovědecká fakulta UK Praha
a Spolek kaktusů a sukulentů Praha
Výstava proběhne od 27.května do 11. června
Ve skleníku botanické zahrady Praha 2 Na Slupi 16
Otevřeno od 10:00 do 17:00 pokladna otevřena do 16:30 hodin
11. června otevřeno do 16:00 pokladna otevřena do 15:30 hodin
Nejlépe použít MHD , cílová stanice * botanická zahrada * . Tramvaj 14 , 18 , 24 .
vyhledání spojení
Bude k vidění výstavní expozice kaktusů a sukulentů i stálé sbírky BZ .
Dále budou nabízené semenáče kaktusů a sukulentů
Pěstební substráty a květináče
Časopisy a literatura.
Prostor před skleníky je opravený a přístup je bez omezení. Nově jsou upravené i venkovní expozice sbírek BZ.

Příprava jarní výstavy 2022Předpokládáme, že se letošní jarní výstava uskuteční. Doba je atypická 27. 5. – 11. 6. 2022 a tak i přihlášení pro vystavující a prodejce rostlin se upravují.
Přihlášky posílejte co nejdříve po obdržení věstníku na
e-mail: karel.halbich@volny.cz. Podmínky prodeje a ostatní náležitosti pošlu obratem.
Příprava výstavy začne v neděli 22. 5. 2022. Návoz rostlin 23. - 25. 5. 2022 (oprava - ve věstníku chyba )
Na spolupráci s našimi pěstiteli se těší výstavní výbor SPKS Praha
a garant výstavy Karel Halbich.
Veškeré informace o podmínkách prodeje rostlin a výstavy: karel.halbich@volny.
Výstava bude otevřena denně od 10.00 do 17.00 hod, pokladna se uzavírá půl hodiny před ukončením.
Při závěrečné sobotě se bude výstava zavírat již v 16 hod.
Pomozte nám prosím při přípravě, provozu i úklidu výstavy. Předem děkujeme – Výbor.
Přípravu zahajujeme v neděli 22. 5. v 9 hod a pokračujeme v následujících dnech.
Uvítáme i půlmetrové expozice členů Spolku (parapet skleníku),
i těch, kteří neprodávají (přidejte se, ať je výstava pestřejší).
Rovněž bychom potřebovali pomoc při zajištění propagace výstavy a Spolku (noviny, televize …),
a pokud by někdo získal sponzora, bude vítán s otevřenou náručí.
K. Halbich

Zájezd 7.května.2022 Mirotice , Tálín , Písek , Příbram - Háje.
fotky z výletu na rajčeti

Zájezd 2022

Členská schůze 19. května 2022
Zdeněk Jiruše - Kaktusy Perufoto Zdeněk Jiruše
Přednášku má připravenou Zdeněk Jiruše. Téma přednášky Kaktusy Peru
I pro letošní rok 2022 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Přednáška 19.5.2022 se uskuteční v 1. patře (zhruba proti výtahu) v Mineralogické posluchárně ? Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.

Přednáška 21. dubna 2022 - pozor změna posluchárny
Přednáška 21.4.2022 se uskuteční v 1. patře (zhruba proti výtahu) v Mineralogické posluchárně. budovy Př.f.UK Albertov 6, Praha 2. Luboš

Členská schůze 21. dubna 2022
Eduard Chvosta


foto Eduard Chvosta
Přednášku má připravenou Eduard Chvosta . Téma - Kanárské ostrovy .
I pro letošní rok 2022 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Přednáška 21.4.2022 se uskuteční v 1. patře (zhruba proti výtahu) v Mineralogické posluchárně. Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.

Sympozium 2022
Krátká reportáž ze Sympozia 2022

Tradiční pražské sympozium 26. března 2022
Po dvouleté nucené přestávce organizujeme tradiční pražské sympozium 2022
Místo: Velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň (kapacita 240 osob) – na stejném místě jako loni.
U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8
Výstup z metra trasy B stanice Palmovka.
Zenklova ulice vede přímo od metra. Pěšky to je asi 5–7 minut,
nebo jedna stanice tramvají do zastávky Libeňský zámek tramvajové linky č. 3 a 30.
Vyhledání spojení - cílová zastávka Libeňský zámek
Před budovou a v okolí je možnost parkovat. V sobotu jsou některé zóny zdarma .
Čas: od 9.00 do 17.00 (otevřeno od 8.00). Vstupné: 100,- Kč (placeno na místě).
V prodeji budou i přebytky starších časopisů, literatury a také kaktusy a sukulenty.

Místní bufet bude mimo provoz .
V okolí je několik restaurací
Zenklovka od 11 hodin
U Králů od 11 hodin
Tankovna 11 hodin
čínská restaurace mocquanrestaurant od 11 hodin
U Jarolímů od 12 hodin

Program:
Úvod – Ing. Ivan Běťák, předseda
Přednášky: cca 60–80 minut – Pořadí přednášek bude upřesněno při zahájení. Program přednášek je
orientační, není jisté, že všem přednášejícím bude umožněno do ČR přijet.
Dopoledne
1.Ernst Specks (Německo) – sukulenty (sukulenty Západní Afriky)
2. Thomas Linzen (Německo) – Málo známá naleziště rodu Mammillaria
Odpoledne
3. Rikus van Veldhuisen (Holandsko) – Sukulenty Zambie
4. Zlatko Janeba (Česká republika) – Flóra peruánského pobřeží
Těšíme se na Vaši účast.
V případě nejasností kontaktujte kohokoli z výboru SPKS Praha.
P. Pavelka

Tradiční výstava kaktusů a sukulentů 2022

Knihovna - Aktualizovaná nabídka spolkové knihovny !!!
Seznam knih ,časopisů a DVD v rubrice knihovna
Aktualizace 20.3. 2022

Knihovna otevřena . Využijte bohaté nabíky knih , časopisů a DVD přednášek.
Knihovna je pravidelně doplňovaná o nové tituly knih a časopisů .


Výročí SPKS Praha

Přednáška 17.března 2022 - pozor změna posluchárny
Přednáška 17. března se bude konat v posluchárně G1 přízemí budovy Př.f.UK Albertov 6, Praha 2.

Členská schůze 17. března.2022
Vít Zavadil - Kaktusy severu USA
Posluchárna G1 přízemí
Přednášku má připravenou Vít Zavadil.
I pro letošní rok 2022 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.

Časopis Kaktusy 2022/1 a Special 2022/1
Únorové číslo časopisu Kaktusy 2022/1 a Special 2022/1 Z obsahu časopisu
1. Jaroslav Vích : Úvodník
2. Rudolf Slaba : Copiapoa columna-alba a C. longistaminea dvě navzájem blízce příbuzné rostliny z okruhu C. cinerea
3. Jan Hadrava : Escobaria vivipara na lokalitách
4. Jaroslav Vích : Opuntia pittieri a Opuntia depauperata obr a trpaslík Kolumbie
5. Jaroslav Bohata : Zajímavý způsob větvení žeber u Astrophytum myriostigma
6. Milan Kůrka : Ariocarpusy z pohledu spotřebitele
7. Ivana a Jiří Jandovi : Monanthes pallens
Special - Gymnokalicia Paraquaye - autor Voker Shädlich překlad Stanislav Stuchlík
Jak získat časopis kaktusy. Prostřednictvím některého z klubů kaktusářů se můžete stát odběrateli časopisu. Seznam klubů kaktusářů najdete na stránkách SČSPKS Časopis vychází čtyřikrát do roka plus dva speciály . Vychází v českém jazyce , ale i v anglické a německé mutaci.

V případě zájmu kontaktujte :
berka.frailea@seznam.cz
pavelka@palkowitschia.cz
jaroslav.vich@gmail.com

pf 2022
Příjemné prožití vánočních svátků , do Nového roku hodně zdraví a pěstitelských úspěchů přeje SPKS Praha

Palkowitschia Petr Pavelka

Palkowitschia nabídka sukulentních rostlin

Sukulenty Jaroslav Hušner

Široká nabídka sukulentních rostlin

Katalog semen

* www.kaktusy.cz *

Kakteen Pavla Heřtus

Nabídky semen Pavla Heřtuse na Kakteen.cz

Foto
* kukátko do skleníku *