Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů

Vítáme vás...

...na stránkách Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů

Kontaktní adresa:

Spolek Pěstitelů Kaktusů Sukulentů
Pod lesem 27
143  00   Praha 412

Novinky a aktuality

Přednášky on-line
Vážení milovníci kaktusů a jiných sukulentů

Spolky Chrudimských a Královéhradeckých kaktusářů pro Vás připravují ON-LINE přednášky, přímo na obrazovku Vašeho počítače.
To proto, že nám a jistě i mnohým z Vás "spolkování" chybí. Tak alespoň takto, jak se dnes vžilo, distančně.
První přednášku přislíbil Pavel Tůma, o Mexiku a hlavně, troufnu si tvrdit, o astrofytech a echinomastusech.
V úterý 24.11. v 19 hodin.
Abyste se přednášky mohli zúčastnit , musíte udělat jediné. Kliknout na odkaz "Kliknutím sem se připojíte ke schůzce"
ve spodní části tohoto e-mailu, který bude aktivní v úterý 24.11. od 18.30

Druhou přednášku bude mít Václav Jakubec následující úterý, tedy 1.12. O této a dalších přednáškách budeme průběžně informovat v Našich novinách na INCACT.CZ . Tam bude přednáška ke shlédnutí ze záznamu. Těšíme se na Vás Karel Pavlíček, Josef Hodyc, Radovan Janáček a Petr Havel
Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

* jak se připojit k TEAMS *

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Časopis Kaktusy 2020/04
listopadové číslo časopisu Kaktusy 2020/04
Z obsahu časopisu

1. Roman Štarha : Flóra Gerire Hills - Etiopie
2. Jan Doležal : Na lokalitě Puna clavarioides
3. Pavel Heřtus : Tři málo známé tilandsie z Chile
4. Stanislav Stuchlík : Notocactus vlaauwianus je malý notocactus
5. Zlatko Janeba : Zajímavé formy Echinocactus horizonthalonies
6. Rudolf Slaba : Bolivijské diskokaktusy
Jak získat časopis kaktusy. Prostřednictvím některého z klubů kaktusářů se můžete stát odběrateli časopisu. Seznam klubů kaktusářů najdete na stránkách SČSPKS Časopis vychází čtyřikrát do roka plus dva speciály .

Internetové noviny www.cact.cz - listopad
Také čtete číslo - listopadPoslední věstník č.240 - listopad 2020
* věstník 240 *
1. Aktuální situace Spolku Vzhledem k situaci letos již nebude žádná přednáška ani schůze výboru. Pevně věřím, že po Novém roce se vše vrátí do normálu. Pokud můžete, zůstaňte s námi i v roce 2021, do kterého Vám přeji, aby zdraví sloužilo, semínka vzešla a kaktusy a sukulenty opět nádherně kvetly. Za výbor Ivan Běťák
2. Přednášky: Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2 Každý 3. čtvrtek v měsíci, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod. Ačkoli nevíme, kdy a za jakých podmínek budeme moci pokračovat v naší obvyklé činnosti, vydáváme termínový kalendář pro první pololetí roku 2021. Konkrétní náplň bude upřesněna v okamžiku, kdy bude jasněji. Vše upřesníme na našich internetových stránkách! Termínový kalendář na rok 2021
3. COBYLO
3.1 Šesté setkání přátel sukulentů ve Skochovicích 29. 8. 2020

Ve dnech 28. a 29. srpna proběhlo tradiční setkání ve Skochovicích. V sále hasičárny se sešlo na 60 pěstitelů a příznivců dužnatých rostlin. Skoro každý třetí zde nabízel své přebytky. V pátek večer vyprávěl Tomáš Mazuch o přírodě Somalilandu. Po něm následovalo duo Jarda Chvastek + Tomáš Malíř se svými loňskými zážitky z JAR. Hlavní program v sobotu dopoledne zahájil Rikus van Veldhuizen přednáškou o medúzovitých euphorbiích. Jeho návštěvu z velké části finančně podpořil Spolek pražských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Potom následoval Tomáš Mazuch s druhým dílem rostlin Somalilandu a po obědě Jakub Jilemický s přednáškou o loňské návštěvě jihu Afriky. Akce jako vždy vyvrcholila losováním tomboly. Letošní setkání bylo věnováno guru českých sukulentářů MUDr. Svatopluku Rybovi z Rakovníka, letos slavícímu osmdesátiny. Ota Melichar

3.2 Podzimní klubová výstava 3. 9. – 16. 9. 2020
Stal se malý zázrak a podařilo se i přes koronavirové září uskutečnit tradiční podzimní výstavu – shodou okolností letos jako jedinou hlavní výstavu.
Výstavní část byla pojata jako nosná a garant K. Halbich požadoval po všech prodávajících, aby do výstavní expozice dodali po 1 čtverečním metru výstavních neprodejných rostlin. Také BZ dodala řadu na podzim běžně kvetoucích ariokarpusů (koncem výstavy jich několik opravdu vykvetlo).
Vystaveno bylo 175 většinou větších rostlin, z toho bylo více sukulentů než kaktusů (94 sukulentů, 81 kaktusů). Vše bylo doplněno fotografiemi kvetoucích kaktusů, které připravil na výstavu K. Halbich. Většina vystavených rostlin byla opravdu reprezentativní a návštěvníci se u jednotlivých exemplářů dlouho a opakovaně zastavovali.

Jak je již několik let pravidlem, instalace i celého provozu výstavy se zúčastnili vesměs členové 65 let+, kterým za to moc děkujeme, zvláště pak prodejnímu týmu, který musel snášet i docela vysoké zářijové teploty (manželé Halbichovi, L. Roubíček a J. Fejfar). Návštěvnost i přes řádění koronaviru byla docela dobrá (1600 platících návštěvníků). Změnou proti minulým letům bylo věkové složení návštěvníků. Letos bylo podstatně méně důchodců, zvláště těch, kteří v minulosti chodili s vnoučaty. Pokud vůbec přišli, tak většinou sami. Naopak bylo letos více mladých cizinců. Chyběly také návštěvy školních dětí.

Za daných podmínek se výstava více než podařila a výborně propagovala náš Spolek. Děkujeme všem, kdo k tomu přispěli. Trochu mrzí jen malá účast členů výboru Spolku.
Ivan Běťák

3.3 Tomáš Procházka – Namaqualand 2019 – 17. 9. 2020

Po sedmi měsících přednáškového půstu se nás sešla v geoposluchárně sotva čtvrtstovka zarouškovanců. A byli jsme spokojeni. Kurátor nedaleké fakultní botanické zahrady Na Slupi Tomáš Procházka nám pověděl o loňské výpravě čtyř sukulentářů na západ Jihoafrické republiky. Cesta vedla z Kapského města přes Knersvlakte, Klipkoppe, Pobřežní pláně a Richtersveld – tedy všemi částmi Namaqualandu a zpět skrze Tanqua Karoo. Tomášova přednáška byla jako vždy ucelená. Takže si na své přišel nejen milovník aloidendronů a kumar, ale i aloí, nejen sukulentů, ale i trav, nejen rostlin, ale i zvířat, nejen přírody, ale i literatury. Viděli jsme krajinu trápenou několikaletým suchem a vysílené botaniky využívající každou volnou chvíli k obnovení sil. Viděli jsme různé strategie rostlin bránících se slunečnímu žáru a nedostatku vody, a také rostliny, které se neubránily. A my jsme se neubránili dojetí. Ale to neznamená, že na příští přednášku Tomáše procházky nepřijdeme – právě naopak! Ota Melichar

4. Různé
4.1 Volby výboru SPKS Volby měly být na dubnové (2020) schůzi, která se však neuskutečnila, potom se předpokládalo, že bude na podzim, ale to opět nejde, tak snad na jaře 2021. Dokud neproběhnou volby, pracuje výbor Spolku ve stávajícím složení. Připravuje na příští rok program, a doufáme, že se také uskuteční. Letos se již společné přednášky ani vánoční schůze nebudou konat. Takže volby snad v dubnu 2021.
Ivan Běťák


4.2 Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2021
Velmi prosím o dodržení termínu a těm, kdo i letos pošlou něco navíc, předem děkujeme. Příspěvky zůstávají stejné jako pro rok 2020. Časopis Kaktusy není epidemií covidu nijak ohrožen. Pro rok 2021 je již připraveno první číslo a Speciál 1. Zůstaňte tedy i příští rok s námi. Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A s Vaším evidenčním číslem (variabilní symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2021.
Členové nad 70 let 300,– Kč
Ostatní členové minimálně 370,– Kč
Pouze Věstník 70,– Kč
Tak jako v minulých letech necháváme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete. Máme radost z toho, že je členská základna našeho klubu trvale vysoká a činí více než 500 platících členů, a z toho již přes 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace umožňuje, vděčen.
Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2021 (termín klubové objednávky u dodavatele). Útržky složenky (i případný bankovní výpis) slouží jako legitimace. Vy, kteří platíte bankovním převodem, nezapomeňte uvést své evidenční číslo jako variabilní symbol a zaplaťte do 15. 1. 2021.
Ivan Běťák

4.3 Jarní výstava
Vážení přátelé,
Pražský spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů se již řadu let prezentuje vždy velmi úspěšnou jarní výstavou ve sklenících botanické zahrady UK Na Slupi. Náš spolek má více než 500 členů a každý rok vystavuje zhruba deset stále stejných pěstitelů. Prosíme proto i ostatní, i drobnější pěstitele, kteří určitě mají pěkné rostliny, aby přispěli k ještě lepšímu obrazu výstav, třeba jen jednou nebo dvěma rostlinami. Vždyť pochlubit se svými výpěstky není nic špatného, naopak. Krásné rostliny vždy upoutají pozornost návštěvníků i potencionálních nových pěstitelů. Každá rostlina se zúčastní soutěže o nejhezčí rostlinu výstavy a každý vystavující dostane malý dárek a pozvání na slavnostní otevření výstavy.
V případě, že se rozhodnete pomoci oživit naši výstavu, kontaktujte nás:
V. Roubíček, e-mail: marie.1951@seznam.cz
K. Halbich, e-mail: karel.halbich@volny.cz
Karel Halbich

4.3 Knihovna SPKS
Ačkoli se nemůžeme scházet, pokračujeme v doplňování knihovního fondu o zajímavé a aktuální tituly, seznam nových přírůstků najdete na straně 4 Věstníku.

4.4 Atlas kaktusů 2020
Na přelomu listopadu a prosince by se měl do rukou předplatitelů dostat nový Atlas kaktusů. Od prosince 2020 je možné si nový Atlas doobjednat u L. Berky nebo I. Běťáka (cena je 200,– Kč). V současné době je Atlas společně s časopisem Kaktusy jedním z mála pojítek, které nám dávají najevo, že máme něco společného. Na tvorbě Atlasu se podílela řada pražských členů, ať již na pozicích členů redakce nebo autorů textů či fotografií. Věříme, že to děláme dobře, ale posouzení je na čtenářích. Přeji zajímavé a inspirativní čtení. Lubomír Berka
4.5 Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu: jednatel SPKS: Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01, e-mail: berka.frailea@seznam.cz předseda SPKS: Ing. Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00 Praha 412, e-mail: betak@volny.cz http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha


Omezení spolkové činnosti
Zprávy z výboru Spolku

1. Přednáška plánované na listopad a prosinec 2020 je z důvodu vyhlášeného mimořádného stavu zrušena, jakmile nám bude umožněno se setkávat, přednášky obnovíme.

2. Knihovna 15. 10. 2020 bude otevřena.

3. Volby výboru Spolku se odkládají na jaro, až nám situace dovolí se shromažďovat. Do té doby bude výbor pracovat ve stejném složení jako dosud.

4. V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na členy výboru Spolku, viz adresář.

Sledujte naše webové stránky a spolkový facebook.

Co bylo:

17. září se uskutečnila přednáška Tomáše Procházky – Namaqualand. Tomáš je čím dále lepší. Krátký komentář napsal Ota Melichar.
17.9. – Tomáš Procházka – Namaqualand 2019

Po sedmi měsících přednáškového půstu se nás sešla v geoposluchárně sotva čtvrtstovka zarouškovanců.
A byli jsme spokojeni. Kurátor nedaleké fakultní botanické zahrady Na Slupi Tomáš Procházka nám pověděl o loňské výpravě čtyř sukulentářů na západ Jihoafrické republiky.
Cesta vedla z Kapského města přes Knersvlakte, Klipkoppe, Pobřežní pláně a Richtersveld – tedy všemi částmi Namaqualandu a zpět skrze Tanqua Karoo.
Tomášova přednáška byla jako vždy ucelená. Takže si na své přišel nejen milovník aloidendronů a kumar, ale i aloí, nejen sukulentů, ale i trav, nejen rostlin,
ale i zvířat, nejen přírody, ale i literatury (Šakal). Byli jsme provedeni krajinu trápenou několikaletým suchem a vysílené botaniky využívající každou volnou chvíli k obnovení sil.
Viděli jsme různé strategie rostlin bránících se slunečnímu žáru a nedostatku vody, a rostliny, které se neubránily.
A my jsme se neubránili dojetí. Ale to neznamená, že na příští přednášku Tomáše procházky nepřijdeme – právě naopak!

Doufáme, že se setkáme co nejdříve.

Za výbor Spolku L. Berka

54. výstava kaktusů a sukulentů 2020
Od 3.září do 16.září 2020
54. výstava proběhne od 3.září - 16.září 2020 v horní části skleníku BZ UK Na Slupi 16 Praha 2.
Otevřeno denně od 10 do 17 hodin v neděli 16.9. 2019 do 16 hodin.
Pokladna zavírá 16:25 , 16. září v 15:25. Pro návštěvníky je zajištěno :
Prodej kaktusů a sukulentů
Prodej odborné literatury
Prodej květináčů a substrátů
Poradenská služba
Vstupné 50 Kč
Děti a důchodci 30 Kč


V nejisté době plné vládních nařízení , prosím sledujte případné změny .
Kaktusáři jsou ale připraveni vytvořit pro návštěvníky ten nejlepší zážitek z výstavy .

Každopádně doporučuji využít MHD cílová stanice Botanická zahrada tranvaje 14 , 18 , 24 .
Vyhledat spojení můžete zde na IDOS
Pro motorysty mapa placeného stání Parkovací zony Prahy 2Členská schůzka 17. září 2020
Tomáš Procházka - Namaqualand
foto Tomáš Procházka

Na prní schůzku po prázdninách je připraven Tomáš Procházka s přednáškou - Namaqualand .
Doufejme že pěknou přednášku plnou kvalitních obrázků z přírody nenaruší nějaké omezení
a ve zdraví se setkáme po vynucené přestávce.
I pro letošní rok 2020 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.


Skochovice se blíží
Šesté setkání přátel sukulentů - sobota 29. srpna 2020


Podrobnosti akce můžete sledovat na stránkách SPS

* Středočeské setkání přátel sukulentů * .
Den konání akce 29. srpen 2020
začátek akce 8:00
adresa : Skochovice u Vraného nad Vltavou ulice Vltavská 324 - požární zbrojnice -
100 metrů od železniční zastávky Skochovice.

Prodej rostlin , tombola , vyhlašování výsledků ankety nejoblíbenější rod ,
Ketering zajištěn Případné dotazy můžete posílat přímo na otakar.melichar@gmail.com

Do Skochovic se dostanete jak po silnici, tak můžete využít výhodného spojení po železnici.
Železniční zastávka Skochovice je součástí Vraného nad Vltavou a plné jízdné z Hl.nádraží Praha do zastávky Skochovice přijde na 46 Kč
Ze zastávky Praha hl. nádraží cesta trvá do Skochovic 39 minut
Dále můžete využít vlakové zastávky Praha Kačerov (5 minut od Metra Kačerov ) , Praha Modřany , Praha Zbraslav .
Romantická jízda motoráčkem přímo láká na výlet vltavským údolím a můžete si dát i pivko.
Vyhledat spojení můžete zde ČD VLAKOVÁ SPOJENÍ
mapa na googlu
souřadnice Vltavská 324 požární zbrojnice 49.9251458N, 14.3741083E
foto konání akce na googluVýstava sukulentů a jiných exotických rostlin
Od 4. září do 11. září 2020
Dostal jsem pozvánku od Romana Štarhy na výstavu sukulentů a jiných exotických rostlin.
Výstava bude v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty MU Brno , roh ulic Veveří a Kotlářská .
Romana Štarhu jsme měli možnost vidět a slyšet na Pražském sympoziu 2017 kde měl přednášku o severní Etiopii .
Je také autorem knihy Aloe .
Můžete také navštívit ostatní expozice botanické zahrady.
V prodeji budou přebytky rostlin a keramika od studentů ZUŠ Veveří
Časopis Kaktusy 2020/02
Special kaktusy 2020/02
Květnové číslo časopisu Kaktusy 2020/02
special Kaktusy 2020/02
Z obsahu časopisu

1. Libor Kunte : Orbea lutea subsp. vaga - překvapení z parku Etosha
2. Rudolf Slaba : Sulcorebutea heliosoides - druh s výstižným jménem
3. Jan Hadrava : Pozvánka do kempu
4. Stanislav Stuchlík : Notocactus claviceps
5. Jaroslav Bohata a Milan Drozd: Thelocactus tepelmemensis - zatoulaný podivýn z Oaxaca
6. Lubomír Berka : Tam za řekou je Argentina
7. Jaroslav Vích : Notocactus mammulosus a jeho příbuzní z Cuchilla de Haedo , Uruguay
8. Ivana a Jiří Jandovi : Glottiphyllum oligocarpum

Special : Weingarcie jižní skupiny W. fidana , W. neumanniana , W. westii - Rudolf Slaba
Jak získat časopis kaktusy. Prostřednictvím některého z klubů kaktusářů se můžete stát odběrateli časopisu. Seznam klubů kaktusářů najdete na stránkách SČSPKS Časopis vychází čtyřikrát do roka plus dva speciály .

Zemřel přítel JUDr Miroslav VeverkaVe středu 29. 4. 2020 zemřel přítel JUDr Miroslav Veverka. Pohřeb bude v úterý 5. 5. 2020 v 11°° hod, v Ústřední obřadní síni na Olšanech.

Jarní výstava kaktusů a sukulentů 2020 je zrušena

Zájezd 2020 je zrušen .

Malé připomenutí toho loňského zájezdu
a jako přídavek zájed rakovnických kaktusářů 2019 .

Alba Bohouše Synáčka najdete na tomto odkazu.

Zájezd 2019 Brno , Pelhřimov od Bohouše Synáčka

Zájezd 2019 rakovnických kaktusářů od Bohouše Synáčka


Omezení členské činosti spolku
V souladu s nařízením Vlády - zákazu konání kulturních, sportovních a společenských akcí ze dne 10.3. 2020
Veškeré činnosti SPKS Praha jsou utlumeny až do odvolání.
Jakmile to situace dovolí , budeme vás informovat o naší další činnosti.
Děkume za pochopení a buďte zdraví
Za výbor SPKS L. Berka
Z důvodu omezení šíření koronaviru se výbor Spolku rozhodl zrušit i plánovaný květnový zájed .
Pokud jste již uhradili zálohu , bude vám vrácena,
kontaktujte prosím J. Vařečku - jiri.varecka@seznam.cz 603 46 76 96

Děkujeme za pochopení - výbor SPKS Praha

Aktualizace knihovny
Navštivte svého ochotného knihovníka a využijte nabízených služeb spolku.
Podrobnosti o nových titulech knižní nabídky a nahraných přednáškách
najdete v rubrice knihovna

V nabídce DVD jsou například nově přednášky Martina Tvrdíka nebo Pavla Tůmy


Využijte široké nabídky knih a časopisů je z čeho vybírat !
Navštivte naší knihovnu a udělejte si příjemný večer u knihy nebo DVD .
Návštěvní dny najdete ve * věstníku 237 *

Aktualní nabídka knih a časopisů

aktualní nabídka přednášek na DVD

Aktualizace seznamů knih časopisů a DVD 17.února 2020


Je nám líto ale sympozium 2020 je zrušeno .

Tradiční pražské sympozium - 28.března 2020
Na tradiční pražské sympozium Vás zve Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha,
Poslední sobotu v březnu 28. března 2020
Místo konání: Velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň (kapacita 240 osob),
na stejném místě jako loni.
Začátek přednášek 9:00 , sál otevřen od 8:00

Adresa: U Meteoru 6/147 Praha 8 Libeň - mapa

GPS souřadnice 50.109487783, 14.471322298

Tramvajová zastávka se jmenuje nově - Libeňský zámek -
Hledání spojení Dopravní podnik hlavního města Prahy. Cílová zastávka Libeňský zámek

Dostupnost - Tramvajové linky č. 10 a 3 do zastávky Libeňský zámek
Parkování - Po zavedení parkovacích zón musí návštěvníci využít zony návštěvnického a smíšeného stání
Podrobnosti o parkování se dají najít na zps Praha

Vstupné: 100 Kč (placeno na místě).
V prodeji budou i přebytky starších časopisů , atlas kaktusů , knihy a také kaktusy a sukulenty.

Na oběd doporučuji restauraci U Jarolímků 10min chůze otevřeno od 12:00 polední menu
Také by měl být otevřený místní bufet kde bude základní občersvení (gulášek párek pivo káva limo atd.)


Program sympozia 2020
přednášky přednášející
Úvodní slovo Ivan Běťák
Rozmanitost čeledi Crassulaceae Urs Eggli( Švýcarsko )
Málo známé stanoviště rodu Mammillaria Thomas Linzen ( Německo )
Copiapoa Brendan Burke ( Velká Britanie )
Etiopie Bob Potter ( Velká Britanie )
Časový rozvrh
přednášky přednášející
8:00 otevření sálu
9:00 Úvodní slovo - Ivan Běťák
9:15 Dopolední blok přednášek
12:00 Polední přestávka
13:00 Odpolední blok přednášek
18:00 Ukončení sympozia
Info o přednáškách

Brendan Burke - Copiapoa -

Urs Eggli - Crassulaceae -


foto ze Sympozia 2019

Pražské sympozium 2019 krátká reportáž

Tradiční výstava kaktusů a sukulentů 2020
Od 29.května do 13.června 2020
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze
a Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze
Pořádají 53.jarní výstavu kaktusů a sukulentů .
Proběhne od 29.5.- 13.6. 2020 ve sklenících BZ UK Na Slupi 16 Praha 2.
Otevřeno denně od 10 do 17 hodin
Pokladna zavírá 30 minut před zavírací dobou v 16:30
Z 13.6. na 14.6. od 19 hod. 2020 se účastní BZ * Musejní noci včetně výstavy kaktusů a sukulentů *
Pro návštěvníky je zajištěno :
Prodej kaktusů a sukulentů
Prodej odborné literatury
Prodej květníků a substrátů
Poradenská služba


* Několik fotek z výstavy 2018 *

Každopádně doporučuji využít MHD cílová stanice Botanická zahrada tranvaje 14 , 18 , 24 .
Vyhledat spojení můžete zde na IDOS
Pro motorysty mapa placeného stání Parkovací zony Prahy 2Členská schůzka 16. ledna 2020
Zlatko Janeba - Opuncie jihozápadu USAfoto Zlatko Janeba

Na lednovou schůzku si připravil přednášku Zlatko Janeba . Dlouhodobý pracovní pobyt v USA využil také na poznávací cesty za kaktusy jihozápadu USA . Tentokrát se bude v přednášce věnovat především opunciím.
I pro letošní rok 2020 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.Členská schůzka 19. prosince
Vánoční setkání


Program prosincové schůzky bude opět v duchu vánoční nálady . Veselý a naučný kvízek , tombola a volné programy fotografů. Své příspěvky si připravte nejlépe na flešky .
I pro letošní rok 2019 zůstává adresa členských schůzek stejná .
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2.
Začátek přednášek 18:00 ,sál otevřen v 17:00
Přednášky jsou přístupné i posluchačům , kteří nejsou členy pražského spolku.
Přijďte budete vítáni.Vstupné je pouhá dvacetikorunka.


Členské příspěvky na rok 2020 plus časopis Kaktusy 2020

Přílohou * věstníku 236 * je složenka A-V s vaším evidenčním číslem ( variabilní symbol ) pro zaplacení příspěvku na rok 2020.
Je možné také zaplatit převodem na účet nebo u paní pokladní na členské schůzce.
Na základě rozhodnutí SČSPKS byla zvýšena cena časopisu Kaktusy o 30,- Kč .
Členské příspěvky časopis a věstník ze změnily na .
Členové nad 70 let 300,- Kč
Ostatní členové minimálně 370,- Kč
Jen věstník bez časopisu 70,-Kč
Podrobnosti najdete ve * věstníku 236 *

S pozdravem Ivan Běťák

Spojení na předsedu betak@volny.cz nebo mobil - 605929930

Knihovna
Knihovna ve čtvrtek 17.11. 2019 je z technických důvodů uzavřena.
Za SPKS L. Berka – knihovník .


Bolivie 2019 Tonda Krejčík

foto Tonda Krejčík
Album na Rajčeti od Tondy Krejčíka Bolivie 2019


Nabídka semen na rok 2019 od Lubomíra Berky

Vážení přátelé rodu Frailea, konečně jsem se dostal k finalizaci nabídky semen ze sklizně 2018.
Předem děkuji za Váš zájem. S pozdravem L. Berka
Podmínky jsou stále stejné: 6 Kč za porci + poštovné.
Předem děkuji za Váš zájem. L. Berka
e-mail: berka.frailea@seznam.cz


Atlas kaktusů 2019 číslo 34.
Vážení příznivci Atlasu kaktusů,
Nový tým i na konci roku 2019 připravil již 34. pokračování Atlasu kaktusů .
Kvalita tisku je velmi dobrá , nemluvě o popisech kaktusů a doporučení pro pěstování . Z novinek jsou v atlase Frailea piltzii , Parodia juckeri , Mammillaria bertholdii nebo sulcorebutia frankiana var. variabilis .
V příštích ročnících bychom rádi vydali nad rámec nově vydaných 40 listů
po dohodě s autory , několik aktualizovaných položek z "dávnověku" Atlasu.
koordinátor redakčního kruhu Lubomír Berka email - berka.frailea@seznam.cz
Jak získat Atlas kaktusů.
Starší ročníky Atlasu můžete zakoupit
Především členové našeho spolku se mohou obrátit na Ivana Běťáka který má v archivu i některá starší čísla
* u Bohemia cactus * nebo
* u Chrudimský kaktusář. *
Nová čísla si lze objednat a předplatit u redakce Atlasu kaktusů.
adresa :
SČSPKS
ing. Stanislav Stuchlík
Jílová 23 Brno
639 00
Hospodář - ing Stanislav Stuchlík vám přidělí číslo - variabilní symbol , který budete uvádět při platbách.
e-mail : stanislav@stuchlik.net
Pak můžete zaplatit převodem nebo složenkou typu A
na číslo účtu : 2000480146 banka 2010
cena Atlasu zůstává stejná 200 Kč
objednávky posílejte do konce října 2019
Stávající odběratelé dostávají s výtiskem i složenku typu A , mohou též platit převodem na účet společnosti.
Nezapomínejte na variabilní symbol zlepší to identifikaci předplatitele .

Opět upozorňujeme zájemce ze Slovenska , že z důvodu vysokého poštovného do zahraničí je cena 250 Kč
Je možné také platba na Slovensku přímo na účet 2000480146 banka 8330
v tom případě je cena 10 euro.


Poděkování galerii KODL


Děkujeme Galerii KODL za novoroční blahopřání a sponzorský dar který věnovala našemu spolku . Do Nového roku přejeme mnoho krásných výstav a úspěchů v podnikání .

Nabídka semen kaktusů a sukulentů 2020
Ralf Hillmann

Z překladače googlu
Milí milovníci rostlin
Přiloze naleznete moje aktualizované seznamy semen.
Bavte se s recenzí. Možná je i pro vás něco.
Přeji vám několik klidných dní na konci roku a úspěšný start do roku 2020 se zdravím a hodně pozitivní energie z našeho koníčka.
S pozdravem
Ralf Hillmann

Milí kaktofilové
V uzavřeném seznamu najdete moje aktualizované kopie osiva.
Přeji vám dobrý začátek do roku 2020 se zdravím a spoustou spokojenosti s našimi rostlinami v nadcházejícím měsíci!
S pozdravem
Ralf Hillmann
Nabídkový seznam semen

Nabídkový seznam semen


Nabídka semen na rok 2019 od Lubomíra Berky

Vážení přátelé rodu Frailea, konečně jsem se dostal k finalizaci nabídky semen ze sklizně 2018.
Předem děkuji za Váš zájem. S pozdravem L. Berka
Podmínky jsou stále stejné: 6 Kč za porci + poštovné.
Předem děkuji za Váš zájem. L. Berka
e-mail: berka.frailea@seznam.cz

Nabídkový katalog
Vzhledem k časové náročnosti výstavby nových skleníků bude nabídka rostlin na internetu omezena.
Nový katalog bude vydán v závislosti na rychlosti výstavby nových skleníků.
Předpokládám, že nový katalog bude vydán koncem léta, kdy obvykle probíhá jeho aktualizace.
V případě jakékoli nabídky na webu zašlu stávajícím zákazníkům informaci mailem. Děkuji za pochopení.

Katalog semen
Největší nabídka semen kaktusů a sukulentů průběžně aktualizovaná o novinky.

* www.kaktusy.cz *

Kakteen.cz - Pavl Heřtus

S nabídkou semen nezůstává pozadu ani Pavel Heřtus . Tady je také z čeho vybírat.

Jakub Jílemnický


Široká nabídka kvalitních sukuletů - Jaroslav Hušner


Jarda Šnicer


Kudy z nudy


Pojištění na cesty
Pojistky připravené na míru pro kaktusáře.

Pojištění na cesty

Internetové noviny www.cact.cz
Také čtete

Kalendář kaktusářských akcí a výstav
Seznam najdete na stránkách SČSPKS

Foto
* kukátko do skleníku *