Sympozium 2024
přednášky přednášející
Fascinující sukulentní makrofotografie Evelyn Durst (Itálie)
Rod Frailea Volker Schädlich (Německo)
Výlet do světa stapélií Giuseppe Orlando (Itálie)
Rod Lobivia Tomasz Blaszkowski (Polsko)
.
Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 23. března v přednáškovém sále Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici U Meteoru 6/147.
Úvodní slovo měl předseda pražského spolku Luboš Berka .
Přivítal přednášející , účastníky a seznámil nás s programem sympozia .
Před zahájením celého sympozia měli slovo Jaroslav Bohata , Jaroslav Šnicer a ing. Jaroslav Vích .
Seznámili nás jaké se dělají kroky, aby jsme beztrestně měli možnost provozovat naší zájmovou činnost.
Budoucnost zájmového chovatelsví a pěstitelství v ČR a naše role .
Spolupráce odborníků, profesionálů a nadšenců na zachování druhové rozmanitosti pro další generace
Záznam přednášek zajistil Karel Halbich . DVD bude k mání ve spolkové knihovně .
Fascinující sukulentní makrofotografie - Evelyn Durst (Itálie)

Přednáškový program zahájila paní Evelyn Durst .
Zavedla nás do kouzelného světa makrofotografie a odhalila nám fascinující tvary sukulentních rostlin , které jsou běžnému pohledu skryté.
Pro své úchvatné snímky využívá i světlo a stíny , které dává rostlinám další působivý rozměr .
Využívá i počítačové úpravy a tak vznikají působívá umělecká dílka .

Rod Frailea - Volker Schädlich (Německo)

Volker Schädlich je především známý mezi pěstiteli gymnokalýcií , ale jeho znalosti rodu Frailea jsou také obdivuhodné. Názorně nás provedl jihoamerickými lokalitami těchto kaktusů . Komentář u každé rostliny doplněný o kvalitní fotografie jak z místa výskytu tak z kultury .
Výlet do světa stapélií - Giuseppe Orlando (Itálie)

Giuseppe Orlando nás provedl rozsáhlým územím výskytu stapelií . Rod Stapelia je velice obsáhlý , ale i přesto přednáška byla zajímavá a velice přehledně sestavená . Prošli jsme celou Afrikou Arábií až k Indii. Komentář k jednotlivých druhům byl zajímavý a poučný , doplněný pestrými květy s názvy konkrétních rostlin .


Rod Lobivia - Tomasz Blaszkowski (Polsko)

Poslední přednášku přednesl Tomasz Blaszkowski Specialista na rod Lobivia. Vše opět dokonale připravené a přehledné , mapy s výskytem druhů. Fotografie rostlin z jednotlivých lokalit , doplněné kulturními rostlinami ze skleníku.


Sympozium se vydařilo , až na krátký výpadek techniky šlo vše hladce. Všechny přednášky jsou zaznamenané a budou po zpracování k mání na DVD . Po zpracování přednášek budou inzerovány v seznamu přednášek na DVD v naší knihovně

B.S.
foto ze sympozia 2024