Výstava 2022

27.května.- 11.června 2022 se uzkutečnila výstava tradičně ve sklenících BZ UK Na Slupi.

Ve čtvrtek 26. června 2022 byla slavnostní vernisáží otevřena 55. výstava Spolku,
jejímž hlavním mottem bylo 100. výročí jeho nepřetržité činnosti.
Přibližně 70 pozvaných hostí zaplnilo hlavní skleník
Botanické zahrady PřF UK Na Slupi. Vernisáž zahájil sbor Pěveckého sdružení pražských učitelek pod vedením sbormistra Ivana Zelenky (člen SPKS), který po krátkém úvodu zapěl u nás nejznámější kaktusářskou píseň Chlupatý kaktus (autor E. F. Burian).
Vernisáž zahájil předseda Spolku Ivan Běťák, který uvítal návštěvníky a krátce zhodnotil aktuální situaci Spolku. Na předsedu navázal jednatel Lubomír Berka s pohledem do minulosti.
Stručně shrnul historii Spolku v rámci uplynulých sta let a zdůraznil nejdůležitější data a události historie.
Jako předěl před další oficiální částí vernisáže zazněl Bugatti step J. Ježka.
Poté Ivan Běťák oficiálně ukončil svoji činnost ve funkci předsedy Spolku, kterou zastával 30 let od roku 1992.
Následovalo udělení čestných ocenění Spolku, které z rukou jednatele převzali:
* titul čestný předseda Ivan Běťák, za dlouholeté vedení Spolku (1992–2022), jeho konsolidaci v 90. letech 20. století a aktivní činnost jako jednatel SČSPK, kde zastupoval nejen zájmy pražských členů, ale významně se zasloužil o jednotu všech československých pěstitelů kaktusů a sukulentů.
* titul čestný člen Vladislav Šedivý, dlouholetý archivář, který se zasloužil nejen o archiv, ale i o soustavné publikování historických údajů o Spolku, které doplnil o pohledy založené na nových zjištěních jím objevených v dosud neznámých materiálech, dále za dlouhodobou soustavnou publikační činnost v kaktusářských periodikách (časopis Kaktusy, Atlas kaktusů, Aztekia), kde působil nejen jako autor, ale i jako editor a korektor.
* titul čestný člen Vladislav Kašpar, za aktivní činnost ve výboru a více než 20 let trvající činnost při organizaci klubových výstav, které byly a jsou hojně navštěvovány veřejností.
* titul čestný člen Jaromír Seidl, zakladatel Spolku, organizátor a popularizátor pěstování kaktusů a sukulentů ve 20. letech 20. století v RČS. Je s podivem, že se tvůrci Spolku dostává takového ocenění teprve po stu letech jeho existence? A proto je nám ctí mu toto ocenění udělit.
* titul zasloužilý člen Václav Větvička, bývalý ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
* titul zasloužilý člen Ladislav Pavlata, současný ředitel téže instituce. Oba obdrželi ocenění za trvalou podporu činnosti SPKS, v objektech zahrady Spolek využívá možnosti konání každoročních výstav a má zde umístěnou spolkovou knihovnu.
Po této části následovaly krátké projevy J. Vícha (předseda SČSPKS), L. Pavlaty (ředitel BZ) a R. Čecha (předseda Astrophytum Brno), ve kterých popřáli Spolku mnoho úspěchů do dalších let a oficiálně se rozloučili s Ivanem Běťákem jako s předsedou Spolku. Před ukončením oficiální části Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 Věstník č. 247 15. 8. 2022
* jednatel a hospodářka Spolku poděkovali K. Halbichovi a V. Roubíčkovi za dlouholetou práci při přípravě a zajištění chodu výstav Spolku, oba se rozhodli s touto činností skončit po podzimní výstavě.
Oficiální část vernisáže ukončila skladba Ivana Zelenky Kaktusáři mají bál, opět v podání Pěveckého sdružení pražských učitelek.
Výbor Spolku děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě programu vernisáže, na přípravě a chodu 55. spolkové výstavy.
Letošní výstava byla zaměřena na sté výročí nepřetržité činnosti Spolku. K. Halbich vytvořil koláž fotografií, které dokumentovaly jednotlivé etapy historie Spolku, mimo fotografie byla vystavena i „nejcennější“ kaktusářská ocenění – Zlatý Alberto. Na výstavu je zapůjčili jeho držitelé I. Běťák, J. Gratias. Třetí vystavený Zlatý Alberto pochází z pozůstalosti jeho dalšího laureáta M. Veverky. Stěny skleníku dozdobily zvětšeniny (100 x 60 cm) kvetoucích kaktusů, které pořídil K. Halbich. Výstavní část byla seskládána z expozic našich členů:
* organizátor výstavy Karel Halbich vystavoval velké sukulenty, ze kterých na první pohled zaujaly různé druhy rodu Crassula, např. ovata a arborescens. Jednalo se o staré a velmi pěkné rostliny.
* expozice Petra Pavelky představovala průřez sbírkou sukulentů, byly vystavovány opravdu velké exempláře, např. Agave potatorum cv. Kiss-hou-kan, Ipomea lapidosa, Ficus petiolaris, Euphorbia viguieri, kvetoucí Pachypodium penciflorum.
* Pavel Heřtus na výstavu přivezl dospělé rostliny, z nichž za zmínku stojí obrovské Echinocactus grusonii, Melocactus rubispinus, Consolea rubescens, Ferocactus steinesii.
* v expozici BZ se během výstavy prostřídaly kvetoucí rostliny, z nichž mě v době návštěvy expozic zaujal Thelocactus lophothele subsp. nidulans.
* expozice Střední odborné školy Jarov, kterou naaranžoval Eduard Chvosta, zdařile zobrazovala pohled do skleníku kaktusáře z první republiky, včetně použitých hliněných květináčů, zde mne zaujal exkluzivní exemplář Haworthia pygmaea.
* Vladimír Roubíček a Jiří Fejfar vystavovali expozici „Výsevy kaktusů“, v které ukázali semenáčky kaktusů v různém stáří a různých velikostech.
* Jaroslav Hušner představil expozic sukulentů se zimním růstem, viděli jsme expozici rostlin rodů Tylecodon, Othonna a Pelargonium.
* Tomáš Procházka, kustod skleníkových expozic BZ, vystavoval rostliny ze své vlastní sbírky, musel jsem mu závidět bezchybně vytrněné Echinocereus longisetus subsp. delaetii, Lobivia pentlandii a ferox.
* Jaroslav Bohata ze své sbírky přivezl rostliny rodů Pachyphytum, Sedum a Echeveria, a tak jsme měli možnost vidět málokdy vídané Echeveria artropurpurea, cante a Graptopetalum amethystinum.
* Daniel Haisel vystavil průřez rostlin ze své sbírky. Karel Halbich svou koncepcí výstavy a vystavovanými exponáty nasadil následovníkům „vysokou laťku“, která se bude nesnadno překonávat. Výstava důstojně reprezentovala pražské kaktusáře v období oslav slavného výročí Spolku. Karle, děkujeme za tvé nasazení a tvůj čas, o který jsi obral manželku a vnoučata.

Připravované expozice:

Garant Výstavní expozice
Tomáš Procházka kvetoucí rostliny
členové spolku průřez moji sbírkou
členové spolku nejhezčí kaktus
členové spolku nejhezčí sukulent
- -
- -foto z výstavy 2022