Historie kaktusářství

Zpracoval Rudolf Dufek (11. 10. 1927 - +30. 4. 2004)


Historie dnešního SPKS začíná v roce 1922, kdy pražský akad. malíř Jaromír Seidl založil pro zájemce o kaktusy a sukulentní rostliny spolek, který svou činnost vyvíjí až do dnešní doby, do roku 2000. Chronologicky podle let zde budou seřazeny veškeré dostupné údaje, které mohou být dalšími poznatky a objevy na poli naší historie doplňovány.

PŘED ROKEM 1922

ROK 1903

18.06. první schůzka zájemců o kaktusy,( viz o tom článek v Kaktusy 37: 75, 2001, J. Stejskal, Z historie spolků...
28.06. vycházka k Fialovi
08.07. porada
18.07. spol. zahrada v Krči
25.07. schůzka s Fričem

ROK 1905

leden, Kroužek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze, Praha II., Platýz
1908, Kroužek pěstitelů kaktusů
1912 červen, exkurse k Zounkovi, Mrzky u Českého Brodu

ROK 1922

Prozatímní výbor: předseda Jaromír Seidl, jedn. E. Štraybl, pokl. J. Klika, 1. mpředs. F. Hradský, 2. místpř. E. Maříková, členové: A. Ženíšek, T. Flídr, B. Herainová, A. Borovičková, A. Záruba, J. Fulín, F. Petzold, J. Šmídková, L. Kozelský, V. Šmat, N. Mašnerová

Čl. schůze:
08.10 BUM ustavující schůze ve 14,30, 60 pánů a dam u Bumbrlíčků
05.11. předložení stanov členské schůzi
15.10. SPK přihlášen za člena Kakteengesellschaft Berlin

ROK 1923

Spolek pěstitelů kaktusů v ČSR v Praze, časopis není, ale Seidl vydává v 5 sešitech "Kaktusy, sukulenty a jejich pěstění" jako součást Čs. zahradnických listů 1923/2,6,9, 1924/2,3:
1. str. 1-32, 1923; str. 33-64,1923, 65-96,1923; 97-128,1924; 129-164, 1924.

Jmění: 344,40 Kč

1. výstava: 14.-18.09.1923, malý sál na Žofíně

Výbor: předs.: J. Seidl, členoví: F. Hradsý, J. Šmídková, E. Štraybl, E. Muzikář, J. Klika, J. Záruba, A, Koerber, L. Kozelský, V. Fulín, T. Flídr, J. Zlámal, J. Knyttl, K. Klusáček, Herainová, Nohejl, Mašnerová, A, Záruba, náhr.: A. Borovičková, B. Černý, A. Špatný, A. Žížala, F. Petzold, Soukenka, J. Mauer, M. Dlabač, revis.: K. Spálenka, V. Šmat

Schůze výboru: 17.01., 21.01., 10.02., 17.03., 18.05., 28.06., 27.07.výst. výbor., 27.09.,

Členské schůze: 04.03. I. řádná valná hromada, BUM, (Národní 9), Frič zvolen čestným členem,
ve 2. čísle od Seidla - od 04.03 konal spolek 4 výborové a 3 členské schůze, ke konci května jmění 796,36 Kč
zač. června exk. do něm. bot. zahrady (40 členů)

ve 4. čísle Seidla: spolek konal 1 valnou hromadu, 11 čl. schůzí, 20 výbor. schůzí s programem o pěstování kaktusů (Kozelský, Seidl), exkurse: něm. BZ, Frič, Hradský, Zounek
27.06. termín výstavy na Žofíně 14.-18.09.,
03.08. čl. schůze odhlasovala mimoř. příspěvek na výstavu 5 Kč,
27.09. výbor: výstava úspěšná, přihlásilo se 50 nových členů
Podle seznamu členů SPK v ČR v r. 1923 179 členů (zřejmě po výstavě)

ROK 1924

Spolek pěstitelů kaktusů v ČSR v Praze, časopis viz rok 1923, jmění 26.09. 2693,66 Kč, 02.03. 2615,37Kč
274 členů

Výbor: Předs. J. Seidl do 05.10., Corvín V. ing. od 05.10., mpř.: J. Šmídková, čl.: Beneš, Borovičková, Corvín ing., Dotzauer, Erben ing., Herainová, Klika, Klusáček, Knyttl, Mašnerová, Mrzílek, Perla ing., Stránský, Štraybl, náhr.: Černý, Dlabač, Kuděj, Loukotka, Zahrdníková, Zahradnik ing., Záruba A., rev.. Jiránek, Žížala

Výb. schůze: 28.03., 11.04., 04.07., 01.08.- výbor se vzdává funkcí, 08.10., 22.10., 26.11. knihovní řád, 03.12., 17.12., 08.08., 04.09.,29.10., 10.12.

Členské schůze: 02.03. 2. řádná valná hromada, spolek má 274 členů
05.10. mimoř. valná hromada, Seidl končí
02.11. oznámeno vydávání časopisu
07.12. přečten dopis Sadovského, oznamuje založení SPK Brno
Astrophytum Brno založeno 10.12. 1924 nebo už 18.09. 1924? Toho dne došel dopis z Brna (Neuman, Sadovský, Wagner)
Ze spolku vyloučeni Frič, Kozelský, Seidl!!!

ROK 1925

Název jako 1924
Časopis spolku pěstitelů kaktusů v RČS, red. J. Perla, po něm L, Malásek až do č. 7(?), od č. 8 opět Perla 1. číslo 15.01.1925, expedováno 21.01. vyšlo 12čísel, celkem 96 stran, vydavatel, SPK,

Čl. příspěvek 30Kč, člen , nečlen 40Kč. Jmění 3985,25 Kč, dle zprávy ze 4.01. 4901,53Kč., 263 členů

Výbor: zvolen??? kdy, př., Corvín V. ing., mpř.: Perla J. ing. od 24.06. do 24.06. byl Klášterský, jedn. Beneš V., pokl. J. Klika, zapis.: Ritter C. (vzdal se funkce), Štrayblová, knih.: Matásek L. Zahradníková, členové: Erben F., Zahradníková, Borovičková, Herainová B. (do 24.06.), Kliková (od24.06.), náhr.: M. Štrayblová, M. Zahradníková, rev.: Perla ing., do 24.06., potom J. Vlk ing.

Schůze výb.: 08.07.., 08.11., (stav členstva 263), 14.11. usneseno založit spolkovou sbírku kaktusů, 08.07. - změna knihovního řádu.

Čl. schůze: 04.01.
01.02. BUM Perla O nutnosti skleníku při pěstování v bytě
01.03. BUM 3. řádná valná hromada, stav 259 čl.
03.05. BUM Štraybl Zacházení s rostlinami
07.06. BUM Proč roubujeme?
05.07. Perla Diapositivy 35čl.
02.08. Perla Výsevy imp. semen 35čl.
06.09. Perla Zkušenosti 35čl.
04.10. Perla Přezimování kaktusů 40čl.
08.11. Koerber BZ v Monacu 48čl.
06.12. BUM

Na str 56 časopisu: usnesení výboru z 8.7. o knihovně: půjčování a poplatky za půjčování knih.
Spolková místnost se udává u p. Sedláčka, Vinohrady, Budečská 40 v zářijovém čísle: podařilo se získat spolkový skleník v Praze na Florenci.
V roce 1925 existovala vedle SPK také Společnost pěstitelů a milovníků kaktusů (Koerber, Netušil F., Petzold) ale brzy zanikla.

ROK 1926

Jméno jako v r. 1925,
Časopis: Kaktusářské listy - jako pokračování časopisu z r. 1925, veden jako ročník 2.,1962, podtitul: Měsíčník pro pěstění a studium sukulentních rostlin, red. Perla, orgán spolků: SPK v RČS v Praze; Astrophytum, spolek pěstitelů kaktusů v Brně, vydavatel: SPK v RČS v Praze, vyšlo 12 čísel, 96 stran.

Výstava: 29.06.-06.07. v Kinskího zahradě ve skleníku veřejného akvaria (schodek 1 256 Kč).

Jmění ke 03.01. 1926 = 6435,82Kč.

Výbor: př. Corvín V. ing., mpř. Perla ing., jedn. Beneš V., pokl.: J. klika, zapis.: Štrayblová M., knih.: M. Zahradníková, čl.: N. Mašnerová, Č. Zahradník ing., E. Štraybl. E. Harsa, K. Salášek,, náhr.: A. Kliková, M. Horlivý, F. Erben,ing., J. Sedláček, A. Žížala,, rev.: J. Vlk ing., J. Hatlák
Výb. schůze: 03.02.

Čl. schůze: 03.01. BUM 14. ř. valná hromada, volba výboru + Perla: Dosav, system. třídění kaktusů
07.02. BUM Perla První přípravy kaktusáře 38 čl
07.03. BUM jednání s Astrpophytum Brno, Sadovský žádá odstoupení od jména SPK v RČS
nebylo přijato 52 čl.
11.04. BUM schůze byla, přednáška odpadla
09.05. BUM jednání o výstavě, přednáška odpadla 33 čl.
05.09. BUM Salášek, Bondy Cesta do Monaca 30 čl.
03.10 BUM Salášek Cesta za kaktusy po sv. Brasilii 34 čl.
07.11. BUM Perla Přezimování sukulentů
??.11. BUM Štraybl Z kaktusářské praxe

V roce 1926 existovalo Sdružení kaktusářů, za svůj spolkový časopis bere Kaktusářské listy. Bylo to založeno 28.07.1926 (dle Jareše už 1925!!)

Ing. Perla se vzdal v prosinci redigování KL (ze 60 článků jich napsal 56!!!)

ROK 1927

Název jako 1926, časopis KL III., 1927,, řídí ing. F. Čermák, Orgán spolků SPK v RČS v Praze; Sdružení kakt. v Praze; Astrophytum, sp. pěst. kakt. v Brně; Spolek kakt. v Hradci Králové.

179 členů, čl. přísp. 40 Kč

19.01. přistupuje za člena KK Hradec Král., 01.05, KK v Č. BUdějovicích

Jmění ke 06.02.= 5310,43, (jiný údaj k 06.02.= 6978,13Kč.

Výbor: př.: M. Horlivý, mpř.: E. štraybl, pokl.: K. Salášek, jedn.: O. Vlk, čl.: Mašnerová, Beneš, Corvin, Čermák, Klika, Zahradník, náhr.: Zahradníková, Hrabák, Mašín, Rezek, Sedláček, rev.: ing. Vlk, Hatlák(?)

Čl. schůze:
06.02. BUM 5. řád. valná hromada 42 čl.
06.03. BUM 45
03.04. BUM debata a návštěva schůze Sdruž. kakt. ve ZLHus,
01.05. není referát
05.06. 36
03.07. BUM Hrabaně(?) 41
07.08. BUM Hrabaně Ecc. scopa 32
04.09. BUM rozprava 30
02.10. BUM slavn. schůze k 5. výr. založ. spolku 60
06.11. BUM společná schůze se Sdružením
04.12. BUM se Sdružením: Perla: Jak řije a roste kaktus

O tomto roce nejsou zprávy v časopise!!!

ROK 1928

Název stejný, časopis: KL IV., 1928, red J. Perla, vydává SPK, podtitul stejný, 12 čísel, 96 stran.,

Orgán spolků: SK v RČS v Praze, Astrophytum Brno, KK Hradec Král., Red. kruh: Perla, Salášek, Zahradník, Kubeš, Krucký, Mašín, Čermák

Výstava: 29.08.-09.09. v BZ na Slupi (pod záštitou prof. K. Domina),

Jmění: k 08.01. 8607,65Kč.

Výbor: př.: E. Štraybl, mpř.: Hrabaně (od 06.05. Horlivýú, jedn.: Štrablová, pokl.: Salášek, šl.: Jenč, Morava (oba od 06.05.)

Výborové schůze: ???

Čl. scůze:
08.01. BUM 6. ř. valná hromada
04.02. BUM 41čl.
04.03. BUM 40
01.04. BUM K. Domin zvolen čest. členem 34 06.05. BUM 21
03.06. BUM 26
01.07. BUM 25
05.08. BUM 40
výstava
07.10. BUM 32
04.11. BUM
09.12. BUM 42

25.01.1928 zrušeny společné schůze SPK a Sdružení

Sdružení kaktusářů 1928

Výbor: př.: Perla J. ing., mpř.: Kroupa, Jedn.. Krucký, hosp.: Kuchynka, pokl.: Kubeš, čl.: Graulich, Tyráčková (oba do 03.06.), Kuchynka K., Kuchynka J. (oba od 03.06.)

Výborové schůze: ???

Čl. schůze: 04.02. ZLH 32čl.
04.03. BER (restaurace u Berounských)
01.04. BER 24
06.05. BER 29
03.06. BER 37
1.07. BER 37
05.08. BER 27
02.09. BER 19
07.10. BER 30
04.11. BER 30
02.12. BER 43


25.01. 28 zrušeny společné schůze SPK a SdrK.

ROK 1929

Jméno stejné, časopis roč. V., 1929, jméno stejné, 12 čísel, 96 stran, předplatné 40Kč vč. čl. přísp.
Orgán spolků jako v r. 1928, red. kruh: Perla, Mašín, Zahradník, Krucký, Kryf

4. výstava: 28.08.-09.09. (kde?),
jmění: ke 13.01. 18475,93 Kč.

Výbor: př.: Mašín J. ing., mpř.: štraybl E., jedn.: /Janda/, pokl.: Zahradník Č. ing., čl.: Horlivý M., Kindl J., Mašnerová N. (knih.), Janák J., Jandík J., ing., Klika J., Suk I., náhr.: Sedláček J., Kolář J. Štrablová M., Zahradníková M. Čákora A., rev.: Salášek K., Vlk J. ing.

Výbor. schůze:???

Čl. schůze: 13.01. BUM 7. ř. valná hromada, znova se uvádí zvolení Domina č. členem!!!
03.02. BUM po celý rok nejsou zprávy v časopise!!! 41čl.
03.03. BUM 26
07.04. BUM 25
05.05. BUM 33
02.06. BUM 30
07.07. BUM 30
04.08. BUM 20
01.09. BUM 12
06.10. BUM
03.11. BUM 29
01.12. BUM 30+42 hostů

05.05. Jindřichův Hradec- Spolek "Opuntia", př. prof. Milan Gantner

Sdružení kaktusářů 1929
Výbor.: př.: Perla J. ing., mpř.: Kroupa J., jedn.: Krucký V., pokl.: Kubeš E., hosp.: Kuchynka K., čl.: Kryf, Obrázek, Libánský, Obrmann, náhr.: Kuchynka J., Milfait, Kroupová, Krucká, rev.: Černý, Mikuláš ing.

Výbor. schůze:???

Čl. schůze: 06.01. BER valná hromada 42čl.
03.02. BER 26
03.03. BER 31
07.04. BER 30
05.05. BER 26
02.06. BER 28
04.08. BER 16
01.09. BER 23
06.10. BER 26
03.11. BER
01.12. BER 38

Stálá výstava Sdružení byla v Praze-Horní Liboc asi od května 1929, zrušena v říjnu 1929.

ROK 1930

Název stejný, časopis roč. VI., 1930, název stejný, red. Mašín, ? čísel, 40 stran, časopis KK Hradec Král, Odboru kaktusářského při akvaristickém spolku pro Slaný a okolí,, KK Jindřichův Hradec, KK České BUdějovice

Výstava: 4. (5.??) 14.06.-30.06.(též údaj 23.06.!) v BZ na Slupi, datum 23.6. je z KL VI., 25, ref. KL VI.m 33, záštita pí Udržalová.

Jmění: k 09.02. = 19830,95Kč, 161 členů od 23.03. členem holandského spoku Succulenta et vice versa.

Výbor: př. Mašín ing., mpř. Horlivý M., pokl.: Zahradník ing., čl.: Zahradník, Kindl, Štraybl, ing. Jandík, Mašnerová, Janík, Janda, Salášek, náhr.: Sedlíček, Šreayblová, Kindlová, Mašínová, Zahradníková, rev.: ing. Vlk, Harsa
Čl. schůze:

05.01. BUM debata, přítoen Kozelský 33čl.
09.02. BUM 8. ř. valná hromada (v KL uvedeno 7.) 46
02.03. BUM debata 38
06.04. BUM debata o výstavě 47
04.05. BUM exk. Kuchynka - Liboc 25
01.06. BUM exk. Brettschneider 30
06.07. BUM debata o skleníku 18
03.08. BUM debata + návštěva výstavy p. Hedrycha v BZ 21
07.09. BUM 28
05.10. BUM slosování rostlin + exk. Záruba 37
02.11. BUM debata o úpravě časopisu 34 07.12. BUM

Sdružení kaktusářů 1930
jméno stejné, časopis: Kaktusářský obzor, roč. I., red.Perla, Libánský, 12 šísel, 120stran
Uvádí se 126 člšnů
Výbor: př.: Perla J. ing., taj.: Libánský, čl.: Štědrý, Krucký, Jeschke, Kryf, Rokůsek, Tichý, Bím, náhr.: Milfait, Krucká, Jeschkeová, Rokůsková, rev.: Mikuláš, ing. Suchý

Výborové schůze:???

Čl. schůze:
05.01. BER V. val. shrom SK 42čl.
02.02. BER 28
02.03. BER 27
06.04. BER 32
04.05. BER
01.06. BER 20
07.09. BER 26
05.10. BER 24
02.11. BER 22

ROK 1931

Název stejný, časopis: KL roč. VII., red. J. Mašín, 40stran, časopis kroužků KK Hradec Král., Slaný

Výstava:(5. nebo 6.?) SPK v ČSR v BZ na Slupi, 23.05.-07.06. dle KL VII., 26

Jmění: k 01.02. 22388,47Kč, čl. přísp. 40Kč.
Výbor:př. J. Mašín, mpř.:ing. J. Jandík, jedn.: J. Janda, hosp. Štraybl, rev.: ing. J. Vlk, Harsa

Výborových schůzí bylo 28

Čl. schůze:
04.01. BUM
07.02. BUM 9. valná hromada jiné datum je 01.02?? 84
01.03.
04.04.
01.05. BUM nebo 03.05. 33
05.07.
02.08.
04.10.
01.11.
08.11 exk. Kozelský, Kolín


04.11. dostavili se zástupci Sdruž. kaktusářů k jednání o sloučení obou spolků, viz časopis (Jareš)
04.04. jako člen přijata Deutsche Kakteengesellschaft

Sdružení kaktusářů 1931
jméno stejné, časopis Kakrus. obzor II., 1931, vydávání tímto ročníkem končí, 124 stran, přebírají brněnského Kaktusáře jako svůj časopis, 170 členů, jmění 4819Kč

Výstava: 31.05.-15.06.

Výbor: ze 04.01.1931:př. Perla, taj.:Libánský, čl.: Štědrý, Mikuláš, Kryf, Jeschke (pokladníkú Libánský Rokůsek, Tichý, Fröhlich, náhr.: Krucký, Rokůsková, Jeschkeová, Čejka, Pařík, rev.: Suchý, Kaucký
Čestní členové: Perla, Libánský04.01)

Čl. schůze:
04.01. BER valná hromada + Rokůsek: o pěstění semenáčků 30
07.02. BER společenský večer + Perla: Přezimování
01.03. BER Perla Jarní práce 34
12.04. BER Rokůsek Kaktusaření pro začátečníky 28
06.09. BER konalo se?? naní zmínka v KO, oznámena byla
04.10. BER není ref.
08.11. BER není ref.

ROK 1932

Jméno: Spolek pěstitelů kaktusů v RČS v Praze, 4asopis: Kaktusářské listy, roč. VIII., 1932, red. J. Mašín, od č. 6 O. Smrž, časopis KK Hradec Král. Slaný a okolí, měsíčník pro pěstění kaktusů a jiých sukulentních rostlin, vydavatel SPK v RČS

Výstava: 05.06.-19.06. v BZ na Slupi (6.)

Výbor: př. ing. J. Mašín, mpř. ing. Jandík, jedn.: J. Janák, pokl.: Zahradník Č. ing., knih.: Mašnerová N.

Výborové schůze: celkem 24, prům. účast 10 čl.

Čl. schůze:
03.01. BUM Krůta Sázení rostlin do země 26
Zahradník Hydroponie
07.02. BUM 9. (sic!) valná hromada
06.03. Brettschneider Kakt. starosti na jaře 28
03.04. BUM mšl být Backeberg, ale nepřijel
01.05. BUM Štraybl, Kozelský, Chuml 33
05.06. BZ sraz na výstavě
17.07. exk. Brettschneider, Malešice (měla být 03.07.) 20
07.08. exk. Kozelský, Kolín 26
04.09. BUM slosování rostlin, debata 27 02.10. BUM Salášek Naše sbírky, debata 25
06.11.
04.12. Janda O roubování kaktusů

V knihovně 24 knih
Na 03.04. byl oznámen Backeberg, ale podle zprávy v č. 4 se konala normální členská schůze u BUM (34), hovořil Janda, diapositivy

Sdružení kaktusářů Jméno stejní, časopis Kaktusář, roč. 3, odb. měsíčník, red. B. Weingart, 120 str.

Oficiální orgán spolků: Astrophyum Brno, Sdruž. kakt Praha. Majitel a vydavatel: Astrophytum Brno

Čl. schůze:
24.01. BER valná hromada

ROK 1933

Název stejný, časopis Kakt. listy roč. IX., 1933, pořádá O. Smrž, časopis krouřků KK Hradec Král.,Slaný a okolí, 12 čísel, 72 str.
Výstava: spolková nikoli, snad V. mezinár. spol. pro studium kaktusù (neèíslovanáú

Výbor.:
př . Salášek, mpř.: Mašín, jedn.:Janák, pokl.: Zahradník Č. ing., čl.: Řezáč A., Štraybl E., Smrž O., Chuml A., Kozelský L., Janda J. Brettschneider B., náhr.: Mašnerová N. Kepka L. Netušil F., Mašínová R., rev.: ing. J. Vlk, Harsa

Výborové schůze: podle zpráv včasopise se konaly u Husenských, Spálená ul., tamtéž byla knihovna, celkem 24x

Čl. schůze:
08.01. BUM valná hromada 54
05.02. BUM Janda 34
05.03. BUM 36
02.04. BUM Netušil Kalifornie 40
07.05. BUM Kozelský Kolín 30
04.06. BUM 24
02.07. BUM exk Brettschneider, Malešice 25
03.09. BUM debata 25
01.10. BUM Janda Astrophyta a jejich kříženci 28
05.11. BUM Janda totéž znova 24

Přihlásil se lounský spolek za kolekt. člena SPK

Vycházky: Kozelský, Krůta(?), Brettschneider

Sdružení kaktusářů v Praze
jméno stejné, časopis Kaktusář, roč. IV, 1933 bez podtitulu, red. B. Jajó, 10 čísel, 120 str. čl. př. 30Kč.

Výbor: př. Štědrý Jar., mpř. Mikuláš R. ing., jedn.:Jeschke, pokl.:Fröhlivh, zap.: Formanová, čl.: Libánský, arch., Jeschkeová, Rokůsková, rev.: Oppl, Šretr

Čl. schůze:
15.01. BER Perla Vývoj kakt. sportu, 8. ř. valná hr. 23
05.02. BER Libánský O kaktusářích, Jeschke, Mikuláš debata
05.03. BER Jesche, Mikuláš Práce v březnu 20, jednáno o výstavě, kterou nepořádá pražský spolek, ale mezinár. sdružení pro studium kaktusů, asi 15.05.-15.06.
02.04. BER Gibálek O tučnolistých rostlinách 27
Perla Zacházení s kaktusy v dubnu
07.05. BER Libánský Dekorativní kaktusy, dohodnuto konat schůze navíc každý čtvrtek v 19 hod. ve Vladislavově ulici
21.05. exk Oppl, Mikuláš, Radošovice
11.06. exk Tichý, Černošice
03.09.
01.10. BER Perla, Mikuláš O přinesených kaktusech 11
05.11. BER Formanová kaktusy v zimě
Mikuláš O zalévání

ROK 1934

Spolek pěstitelů kaktusl v RČS v Praze, časopis: Kakt. listy, roč. X., 1934, obrázkový měsíčník pro milovníky kaktusů a sukulentů, 106, str. čas. SPK v RČS, KK Hradec Král., Louny, Slaný

Výstava:27.04.-10.05. v BZ (7.7)

Výbor: př. Salášek, mpř.: Mašín, jedn.: Janák pokl.: Zahradník %C. ing., zap.: Nezušil, knih.: Mašnerová, reda.: O. Smrž, čl.: Kozelský, Brettschneider, Janda, Řezáč, náhr.: Merc, Polanský, Mašínová, rev.: J. Vlk, ing., Harsa,hosp.: Štraybl

Výborové schůze:???

Čl. schůze:
07.01. BUM 12. val. hromada, volby
Smrž Jak jsem napsal Knihu o kaktusech
04.02.
04.03.
05.08. exk Brettschneider, Malešice
07.10.
04.11.
02.12. Werdermwnn Brasikie

V tomto roce se stává členem spolku ing. Fr. Pažout

Sdružení kaktusářů
jméno stejné, časopis? Kaktusář, roč. V., 1934, Of orgán jako vloni, 10čísel, 120str.

Výbor: zvolen 07.01.34: př.: Štědrý JAr., mpř.: Mikuláš R. ing., jedn. Tichý Vl., pokl.: Fröhlich J., zap.: Formanová, rev.: Forman, Plašil ing. čl.: Piskáček J., Šimáček A., Šretr A., Řeřichová M.
náhr.: Lehovec Fr., Libánský arch., Oppl L., Fröhlichová E.

Výbor. schůze: 29.11., 06.04.

Čl. schůze:
07.01. BER 9. ř.v.hrom., Mikuláš o úpadku kaktusaření
04.02. BER Mikuláš O přesazování
04.03. BER Jeschke El. vytápění
08.04. BER Mikuláš O probouzení kaktusů
06.05. BER
27.05. exk Říčany -Lehovec, Oppl, Mikuláš
02.09. debata
07.10. Mikuláš Přezimování
30.11. Mikuláš Uhlík a hnijení
02.12. Jeschke Stapelie

ROK 1935

Jméno stejné, sídlo Praha I., Nár. tř. 9, časopis:Kaktusář VI., 1935, řídí B. Weingart, vydává Astrophytum Brno, orgán spolků: Astrpohytum, Sdruž. kakt. v Praze, SPK v RČS v Praze

Výstava: (8.) 02.06.-23.06. v BZ

Výbor: př. Salášek, mpř.: Munk J., potom ing. Polívka, jedn.: Janák Jul., pokl.: Zahradník, reklamace: Husenský, čl.: Brettschneider, Janák, Janda, Kozelský, Netušil, Polívka, Smrž, Řezáč, Zahradník Č. íng.,náhr.: Mašnerová, Pelc, Polanský, Šmíd, Štraybl, rev.: Harsa, Vlk J. ing.,

Čestní čl.: Mašín J. ing., Hendrych,(?)

Výb. schůze: celkem 33, Knihovna má 100 svazků

Čl. schůze:
06.01. BUM val. hromada
Polanský Lobivie a Rebutie
Janda Od semene k plodu)150dia)
03.02. BUM ? Rostliny a hmyz
03.03. BUM Polanský, Kozelský debata o rostlinách (téř datum 06.03!!!)
07.01. BUM ? Americké nár. parky
05.05. BUM
02.06. BZ sraz na výstavě
06.07. exk. Brettschneider, Hrdlořezy (07.07.??)
04.08. exk Polanský, Dejvice
11.08. exk Kozelský, Kolín
01.09. Srovnávání rostlin
06.10. HUS
03.11. HUS slosování rostlin, debata

Jednatelská zpráva za rok 1935 je otištěna v Kaktusáři 1936/2

Sdružení kaktusářů v Praze
Jméno jako nahoře, časopis: Kaktusář roč. VI., 1935, org. spolků jako vloni + SPK v RČS v Praze, 10č., 116 str.

Výbor: zvolen 03.02. př. Štědrý J., mpř.: Mikuláš ing., pokl.: Fröhlich , jšedn.: Formanová, zap.: Řeřichová, hosp.: Šretr, čl. Jeschke, Tichý, Pech, Oppl, náhr.: Fröhlichová, jescheová, Piskáček, rev.: Forman, ing. Plašil

Výb. schůze:???

Čl. schůze:
06.01. BER Jeschke Portulacaceae
03.02. 10. ř. valná hromada
Polanský O minusculu a Rebutiích
03.03. Jeschke Aloinae, Haworthie a Gasterie
07.04. Milkuláš Omí sbírce a sbírce Dr Rýdla
05.05. Šretr Rebutie
02.06. po schůzi exk. na výstavu
16.06. exk Říčany, Radočovice
06.07. exk Tichý, Černošice
01.09. debata
06.10. Jeschke Agave
03.11. volná zábava

Čl. schůze se konaly 1. neděli v měsíci o 14. hod. v hoteli Beránek v Paze XII., čl. přísp. byl 30Kč.

ROK 1936

Jméno stejné, Spálená 9, u Husenských, časopis: Kaktusář roč. VII., 1936, red. B. Weingart, vyd.: Astrophytum Brno, 120stran

Výstava: 24.05- ??

Výbor zvolen 02.02.36: př.: Polívka O, (Salášek nepřijal), mpř.: Polanský B., jedn.: Jaják J., pokl.: Zahradník Č. ing., čl.: Janák, Netušil, Dr Jung, Salášek, mašnerová, Brettschneider, Vojta, Pásek F., náhr.: Kozelský, Dr Süß, Licek, Pelc, ing. Pařout
rev.: Harsa, ing. Vlk

Výborové schůze:???

Čl. schůze:
05.01. HUS (restaurace u Husenských) debata
02.02. HUS val.hrom. volby, Smrž čest. člen
01.03. HUS Kozelský Roubování, vysévání,pikýrování,
05.04. HUS ref o výstavě
Kozelský Pokr. o výsevech
Polanský O rebutiích
03.05. HUS ref. o výb. schůzích, přípr. na výstavu
10.05. exk Polanský, Veleslavín
07.06. sraz na výstavě (?), ten rok nebyla !!!!
??,07. exk Brettschneider
02.08. exk Kozelský , kolín
16.08. exk Polanský
23.08. exk Karmazín, Řevnice
30.08. exk Janda a Šorel, Brandýs nad Labem
06.09. HUS Polanský Kaktusy vhodné pro okenní pěstění
13.09. exk Samohrd, Čakovice, Švec, Střížkov
20.09. exk Čéžek, Stodůlky
27.09. exk Licek, Pelc, Mareš, STrašnice
04.10. HUS Janda Backebergův systém I., Polanský Přezimování a opatrování kakusů
01.11. HUS Polanský Základní všdomostio kaktusech
Polanský Dia kaktusů v květu
06.12. HOL Jednání o obnovení vyd. KL
HOL je místnost na Národní třídě. Spolková sbárka přetěhována od Kozelského k Polanskému.

Sdružení kaktusářů
jméno stejné, časopis: Kaktusář, stejně jako Spolek..., přísp. 30Kč

Výbor z voleb 12.01.: př.: ťšdrý J., mpř.: Piskáček J.,pokl.: Fröhlich J., jedn.: Formanová, zap.: Řeřichoá, hosp. Šretr, čl.: Jeschke, Pech, Mikuláš, Oppl, náhr.: čermák, Fröhlichová, Jeschkeová, Oppl,, rev.: Forman, ing. Plašil

Výb. schůze:???

Čl. schůze:
12.01. BER voilby
Polanský o různých vzácných rostlinách
05.04. BER Mikuláš Strombocactus, Ecc. durangensis, knuthianus
Švec Výsevy semen
03.05. BER Mikuláš, Trojna debata
16.05. exk Švec, Praha VIIi.
17.05. exk Hlavnička, Beneš, Zábrodský, Benešov
07.06. Mikuláš O květech, sprašování a semenech
exk Řeřichová
05.07. nekonalo se
02.08. nekonalo se
06.09. Švec Jihoamerické kaktusy
04.10. BER debata
06.12. program, uveden v časopise

Přestává vycházet Kaktusář.

ROK 1937

Spolek pěstitelů kaktusů v ČSR v Praze, časopis KL roč. XI., red. Jeschke. orgán spolků SPK v Praze, Sdruž. kaktusářů v Praze, Astrophytum, spolek pěstitelů kaktusů v Brně, 10-čís., 120 str.

Výstava: (9.) : 23.05.-06.06. v BZ

Výbor: př.: Polívka O. ing., mpř.: Polanský B., jedn.: Vojta V., pokl.: Petřík J. zap.: Wiesner B., hosp.: Řezáč A., náhr.: Pelc K., Kozelský L., Husa R., Trojna K., Čížek V., dále jmenováni jako náhr.: Pažout, Wiesner, Licek, Matějka, Hofman., rev.: Jiříkovaá M., Berounský H. ing.

Výb. schůze: 03.03., 28.04., 05.05.

Čl. schůze:
03.01. HOL (restaurace u Holubů)
07.02. ZLH (Restaurace Zlatá Husa)
07.03. ZLH
29.03. exk Hofman, Košíře
04.04. ZLH Polanský Jarní práce
18.04. exk Dendrolog. společnost, Průhonice
08.05. ZLH ref. o exkursích
06.06. byla? - ukončení výstavy
13.06. exk Čížek, Stodůlky + čl.sch., ref. o výstavě
05.09. BUM
03.10. BUM přednáška byla!
06.11. též udáno 07.11, není ref.
05.12. BUM v vánoční program

Sdruž. kaktusářů 1937
jméno stejní, čas. KL jako SPK, čl. přísp.: 30Kč

Výbor: př.: Piskáček J., Čermák A., jedn.: Formanová, pokl.: Fröhlich J., čl.: Jeschke E., Mikuláš R. ing., Oppl K., Řeřichová M. Švec Fr., náhr.: Jeschkeová M. Mikulášová O., Pech Vl., Šretr A. rev.: Plašil J, ing., Zischka F.
Výb. schůze:???

Čl. schůze:
10.01. BER XII. val. hromada
07.02. BER Švec Přesazování kaktusů
07.03. BER Perla Melokaktusy
04.04. exk Radošovice, Říčany
09.05. BER debata o kaktusech
06.06. exk Radošovice, Řéčany
05.09. BER Šves, Perla
03.10. BER Švec Strombokaktusy
07.11. BER
06.12. BER

ROK 1938

Jméno: Spolek pěstitelů kaktusů v ČSR v Praze, Praha II., Spálená 9, restauracp. Husenského
Časopis: Kaktusářské listy XII., 1938, orgán spolků SPK v ČSR v Praze, Sdružení kaktusářů v Praze, Astrophytum, spolek pěstitelů kaktusů v Brně, red. Rada Polanský, Pažout, Trojna, Mezera, náhr.: Pásek F., Cejnar
Čl. přísp.: zakl.: 100 Kč jednou pro vždy, + 30Kč /měs, činný člen 30Kč + časopis zdarma, stanovy a zápisné nový člen 8Kč, --37 členů
Výstava: 22,05.- ???? v BZ
Výbor.: př.: Polanský8Tišer, mpř.: Pažout, jedn.: Trojna, čl.: Frank, Řezáč, Lennerová, Hoffmannová, Cejnar, Vojta, náhr.: Pelc, Čiháková Matějka, Dušek, Cejnarová, rev.: Jiříková, Harsa, pokl.: Licek V., knih.: Netušil F, techn. správa.: Řezáč A..,. 06.04., 24.04., 25.05., 01.06., 31.08., 07.09., 30.11.
Výb. schůze: 12.01., 02.02., 09.02., 02.03., 09.03. 30.03

Čl. schůze:
09.01. XVI. val. hromada
06.02. HUS Pačout Promítání epidiaskopem (též údaj 02.02!!)
06.03. HUS Netušil Exotické zahrady na Riviéře
03.04. HUS promítání dia(Mezera, Polanský, Pažout)
01.05. HUS promítání dia
05.06. BZ sraz
04.09. HUS Pažout promítání epidia, Mexiko
02.10. HUS nekonala se
06.11. HUS Tišer O mamilariích
sloučení SPK se Sdružením, platí od 01.01.1939
04.12.. HUS Pažout Kaktusy pod lupou

Uvádí se číslovaná 10. výstava v roce 1938, ale nenalezeny údaje!!!!
Měla být od 22.05 ve skleníku BZ na Slupi, konala se, ref. KL XII., 1938, seš. 7, str. 78
Další údaj: Výstava 22.05.-06.06.1938 pod záštitou prof. K. Domina

Sdružení kaktusářů
čl. přísp.: 30Kč,
Výbor: př. Mikuláš, jedn. Jeschke, zap.: Řeřichová, hosp. Švec, knih.: Formanová,pokl.: Fröhlich čl.: Jeschkeová, Fröhlich, Jwschke, Piskáček, ing. Urazko, náhr.:Mikulášová, Fröhlichová, Čermá,, Zischka, rev.: Oppl, Pech
Výb. schůze:??

Čl. schůze: první neděle v měsíci
16.01. BER XIII. val. hromada
06.02. BER Mikuláš Biodyanmický způsob pěstování rostlin
Švec Rod Stenocactus
06.03. BER Švec Choroby a škůdci kaktusů; Roubování prakticky
01.05 nekonalo se
08.05. exk Radošovice, Oppl + Mikuláš
14.05. exk Bulovka - Švec
12.06. BER
04.09. BER Švec O přinesených rostlinách
02.10. BER ???

07.12. sloučení se SPK v ČSR v Praze

ROK 1939

Spolek pěstitelů kaktusů, časopis: Kaktusářské listy roč. XIII., 1939, orgán SPK Praha a Astrophytum Brno, název bez podtitulu, vyšlo 10 čísel, 88 stran v nákladu 300 výtisků, čl. přísp.: 30Kč, red kruh: E. Jeschke, ing. J. Perla, O. Sadovský

Výstava: byla???

Zemžel ing. Jos. Mašín (KL 1939, 3. číslo)

Výbor: př. Tišer F., mpř.: Piskáček J., Jedn.: Jeschke E, pokl.: Moučka F., hosp.: Řezáč A., zapis.:Švec Fr., knih.: K. Trojna, čl.: Formanová, Fröhlich, Kühnel ing., Licek, náhr.: Pelc, Kozelský, lennerová, Dušek(?), Zahradník Č. ing. rev.: Harsa, Jiříková

Výb. schůze: 04.01.

Čl. schůze:
08.01. PAV val. hromada rest. u Pavlíčků
Polanský O stepícha pouštích
05.02. BER Trojna Kaktusář dělá jaro
Perla O importovaných kaktusech
05.03. BER Tišer Kristáty
Perla; Fotografování kaktusů
00.04. - nekonalo se
07.05. BER - Debata o výsevech
21.05. exk Švec, Praha VIII, Střížkovská 90
04.06.BER
02.07. BER debata o kakt. otázkách
09.07. exk Karmazín, Lety u Řevnic
25.07. exk Kozelský, Kolín
06.08. BER jako v červenci
14.08. exk Čížek, Stodůlky
03.09. BER Podz. práce kaktusáře, Pěstování za okny
10.09. exk Brettschneider
24.09. exk Čížek
01.10. BER debata o přezimování
05.11. BER debata o dějinách kaktusaření
údajně bylo 9 exkursí

ROK 1940

Spolek českých kaktusářů v Praze
Kakt. listy, roč. XIV., 1940, bez podtitulu, orgán SČPK Praha, Astrophytum Brno, vyšla 4 čísla, 64 str.
čl. př.: zakl.: 200 + 30Kč časopis, činní: 30+čas. zdarma

Výstava: 06.06.-16.06. v BZ (11.) (13??), vstupné 3,- a 1,- Kč

Výbor: př.: Tišer F., mpř.: Piskáček J., jedn.: Jeschke (Pokorný?(, knih.: Pokorný, pokl.: Moučka F., čl.: Brejchová L., Červášek K., Licek V., Perla J. ing., (Pokorný L.), zap.: Švec F? Trojna K.,., náhr.: Duček A., Fröhlich J., Hofman J., (Pelc K.), gZahradník Č. ing. Řezáč A., rev.: Jiříková, Harsa
Výb. schůze : ??

Čl. schůze:
07.01. BER 18. val. hromada řádná
02.02. BER Švec dia, deb. o přezimování (nebo 04.02.?)
03.03. BER Pažout O mex. kaktusech, O probouzení kaktusů
07.04. BER Perla O zeminách
Pokorný Echinocereusy
dále chybějí referáty

24.11. podává přihlášku př, Karel Krpálek do Spolku

ROK 1941

název jako vloni, čas.: KL, roč XV., 1941, bez podtitulu, orgán jako 1940,
čl. př.: 40K-,
red . rada: Praha:, Pažout, Jeschke, Pokorný, Wiesner, Brno: O. Sadovský, Z. Fleischer, B. Schütz

Výbor: př. Tišer, mpř.: Jeschke, knih.: Zahradníková, jedn.: Pokorný L. pokl.: Moučka F., čl.: Brejchová, Kozelský, Krpálek, Moučka, Řezáč, Pokorný, Švec, Vojtko, Wiesner,, náhr.: Dušek, Fulín, Hartl, ing. Zahradník, Zahradníková, rev.: Fröhlich, Harsa
Výb. schůze: 08.01. ustavující, 26.02., 05.03., 02.04. 09.04. 30.04., 07.05 (u Husenských)

Čl. schůze:
05.01. BER 19. val. hromada
02.02. BER Pažout O hybridech kaktusů
02.03. Perla Křížení kaktusů s hlediska dědičnosti
Pokorný Jarní práce kaktusářovy
06.04. Kozelský Výsevy kakt. semen
Pažout O Werdermannově díle Kakteen (bylo?)
27.04. exk Švec, Praha VIII
04.05. Pažout O některých kvetoucích kaktusech
Kozelský Roubování kaktusů
11.05. exk Hofman, Praha-Košíře (bylo?)

13.05. vydán výnos o zastavení vydávání KL, nová žádost ze 18.09.1941 byla opět zamítnuta

ROK 1942

Spolek českých kaktusářů, časopis zastaven v r. 1941 (13.05.)

Výbor: př. Tišer, mpř.: Jeschke,jedn.:Wiesner, pokl.: Moučka, čl.: Hofman, Krpálek, Pažout, Pokorný L., Švec, Trojna Zahradníková, Wojtko A. náhr.: Hofmanová, Kühnl, Zahradník, Zahradníková, rev.: Harsa, Fröhlich
Výb. schůze: 08.04., 06.05., 10.06., 16.12.

Čl. schůze:
08.2.
08.03.
05.04.
03.05.
07.06.
16.08. exk Kozelský, Kolín
04.10. HUS Wiesner o čem?
15.10. exk. Švec, Libeň
01.11. HUS
06.12. HUS též údaj 06.12??)

22.01. dopis o dohodě s čas. "Přítel zahrad" o otiskování článků s kakt. tématikou.

ROK 1943

113 členů

Výbor: př. Tišer, čl.: Perla, Jeschke, Moučka, Zahradníková, Fröhlich, Krpálek, Harsa, Hofman, Pažout, Švec, Trojna Wassermann, Wojtko, Zahradník, Kozelský ,
rev.: Kühnl

Čl. schůze:
03.01. HUS Valná hromada, volby
07.02. HUS Dia z Werdermanna
07.03. Jaro kaktusáře
04.04. Diapositivy

ROK 1944

Výstava: v JVU (kdy?), nenalezeno

Výbor: př. Tišer F. ing., mpř.: Perla, čl.: Harsa, Husenský, Jeschke, Krpálek, Moučka, Pařout, Švec, Trojna, Wojtko, náhr.: Hofman, Kozelský, Kühnel, Zahradník, Zahradníková, rev.: Fröhlich, Wassermann

Čl. schůze:
15.03. HUS valná hromada
06.06. HUS
02.07. exk Husenský
04.07. HUS 06.08. exk Zahradník
03.09. HUS
07.11.
05.12.

ROK 1945

cca 200 členů

Čl. schůze: 02.09. HUS

ROK 1946

Spolek českých kaktusářů v Praze
časopis: Zprávy čs. kakt. společnosti (celostátní oranisace, Praha, Brno, bez ročníku, jen září-prosinec, 4 čísla v jednom svazku 16 str.

Výb. schůze: 06.09.

Čl. schůze:
01.09. HUS
06.10. HUS
03.11. HUS
01.12. HUS

ROK 1947

jméno stejné, časopis nevycházel pouze Zprávy čs. atd... sešity leden - květen 1947, 36 str.

Výbor: př. Mareš, jedn.: Květoň, pokl.: Zahradník Č., knih.: Kouřím

Čl. schůze:
05.01. HUS
02.02. valná hromada
02.03. HUS
06.04. HUS

ROK 1948

Spolek českých kaktusářů v Praze, časopis KL, bez ročníku, pouz1948, podtitul: časopis věnovaný studiua pěstování sukulentních stepních a pouštních rostlin, vyšlo 10 čísel, 80 stran, orgán :SPK v ČSR v Paze, Astrophytum, spolek pěstitelů kaktusů v Brně.
čl. př.:100Kč, 103 šlenů

Výbor: př.:Krpálek K., mpř.: Pažout F ing., jedn. Valníček J, Dr., pokl. Zahrdník, knih.: Kouřím, zap.: Harsa, čl:: Pokorný, Pásek A., Pásek J., Husenský, náhr.: Ježek, Záhorský, Dr., Květoň, Švec, Zahradníková, rev.: Trojan, Čistecký, red. kruh.: Pažout, Valníček, Pásek F.

Výbor. scj, schůze: 08.02.

<Čl. schůze:
08.02. HUS XXVI. valná hromada
05.12. slavnistní schůze k 25. výročí spolku (mělo být ale v roce 1947!!!
Žádné další referáty v KL nebyly
15.9.1947 zemřel ing. F. Tišer, též Licek

ROK 1949

Spolek jméno jako vloni časopis: KL 1949, bez ročníku, název stejná jako 1948, 10čísel, 80stran, majitel a vydavatel: Astrophytum Brno a SPH v ČSR Praha,
čl. př 100Kč, 131 členů.

Výbor: př. Krpálek, jedn.: Valníček,pokl.: Zahradník

Čl. schůze:
06.11. HUS Pažout Fr.
04.12. HUS Pásek F.
v KL nebyly žádní referáty o čl. schůzích a o činnosti spolku.

ROK 1950

Jméno stejné, časopis:KL 1950 (Cactus Journal of Czechoslovakia), podtitul jako 1949, orgány neuvedeny, 120 str, 10čísel, 146 čl.

Výbor: př.: Graulich ing., mpř.: Pažout, jedn. Matz F. ing., pokl.: Zahradník, knih.: Kouřím, zap.: Harsa, čl.: Pásek A., Pásek J., Pásek F., Purnoch, Polívka ing., Valníček, náhr.: Záhorský Dr., Švec,Čistecký, Sekot, rev.: Hladík, Görlich.

Výb. schůze:???

Čl. schůze:
08.01. HUS Valníček Coryphanthy,
Pažout Diapositivy
05.02. RNP Valná hromada
Pažout O sbárkách
05.03. HUS

V KL jsou zprávy o pražském spolku jen v č. 2 a 3, jinak nic.
RNP = restaurace nuselského pivovaru, tam bydlel a snad i řediteloval př. K. Krpálek

ROK 1951

Jméno stejné, časopis: KL XVI., vše ostatní stejné jako 1950, čas. celkem 175 stran, 147 členů.

Výbor: př.: Graulich, mpř.: Pažout, jedn.:Lichtneker,knih. Kouřím, zap.: Harsa, pokl.: Valníček J. Dr., čl.: Pásek F., Pásek A., Pásek J., Krpálek, FidrmucJ. Polívka, náhr.: Šubík R., Záhorský Dr., Mareš, Sekot, Čistecký

Výb. schůze:???

Čl. schůze:
04.02. HUS valná hromada, spolek má 151 členů
06.04. debata o jarních pracech

v KL 1951 nejsou žádné zprávy o pražském spolku
Podle rozh. Min. informací nebudou KL nadále vycházet, oznámeno v 10. čísle KL 1951

ROK 1952

Jméno stejné, časopis nevychází, zastaven, viz 1951,
čl. př. 50Kč

Výbor: př.: krpálek K., mpř.:Pažout, jedn.: Lichtneker, pokl.: Valníček, hnih. Klobouček R., čl.: Harsa, Pásek J. Pásek F., Pásek A., Mareš V., Šubík R., Fidrmuc J., náhr.: Graulich, Čistecký, Mareš, Pach, Mazanec, May, Záhorský Dr., rev.: Hladík, Görlich

Výb. schůze:,???

Čl. schůze:
02.03.
06.04. O jarních pracehc

Čestní členové: Brettschneider, Harsa, Kozelský

ROK 1953

Jméno: Kroužek kaktusářů ZK při ZR biologických fakult v Praze

Časopis: Oběžník: 1/2-4str, 2/3-4str,3/4-3; 4/5-č; 5/6-5; 6/8-4; 7/9-4; 8/10-4; 9/11-4;10/12-3., celkem 10 čísel, 39 stran. cyklostylem vydávala Praha
v květnu 1953 pčistupuje Brno jako Kroužek kaktusářů při zool. zahradě Brno.

Čl.přísp.: 30Kčs, po reformě 6Kč

Výbor: př.: šubík, Jedn.: Pach J., pokl.: Valníček J. Dr., knih .: Klobouček R.

Výb. schůze:???

Čl. scůze:
08.03. BIÚ Pažout Dia
12.04. RPN Kozelský Roubování avýsevy
10.05. exk ved. Grulich Průhonice
07.06. exk ved. šubík BZ Praha
06.09. RPN
04.10. RPN Pažout +slosování rostlin
08.11. BIÚ Khek Venezuela
05.12. RPN Šubík Dia + mikulášská zábava

BIÚ = Biologické ústavy PřFUK, RPN = restaurace Pivovaru Nusle

Kromě čl. schůzí se scházeli členové v restauraci Nuselského pivovaru, vždy v pátek

ROK 1954

Jméno stejné jako 1953

časopis: Oběžník: 1/1-3; 2/2-?; 3/3-4; 4/4-2; 5/5-3; 6/6-1; 7/7-4; 8/10-2; 9/11-3; 10/12-2., celkem 10 č., ? stran
k loňskám přistupuje Ostravjako KK při Přírodov. spol. v Ostravě. vznilkl 14.1.54, předs. E. Zavadil, vznikl též KK Odry.

Výbor: př. Šubík R., jedn.:Pach, pokl. Valníček

Výb. schůze:????

Čl. schůze:
09.01. RPN Los Škůdci a choroby kaktusů
06.02. RPN
06.03. RPNMareš Zeminy a přesazování
03.04. RPN Kozelský Roubování na různé podložky
08.05. RPN Pažout Jarní práce
05.06. exk BZ Na Slupi, nekonalo se Šubík na voj. cvičení
04.09. RPN ? ?
02.10. RPN Pach, Kozelský Ref. o zájezdu do Brna
06.11. RPN Pažout
04.12. RPN Šubík Diapositivy + mikulášská zábava
11.-12.09 zájezd do Brna =1. sjezd

1. sjezd v Brně (často zpochybňovaný, ale počítá se!!)

ROK 1955

Jméno jako 1954, časopis: oběžník: 1/1-4; 2/2-5; 3/3/-6; 4/4-6; 5/5-4; 6/8-5; 7/9-4; 8/10-6; 9/11-2; 10/12-6. 10 čísel, 48 stran.
Od 1/55 Odry, 2/55 Liberec, 3/55 Olomouc a Hranice, 10/55 Budyně nad Ohří, 11/55 oběžník všech kakt. kroužků v ČSR.
127 členů

Výbor: př.: Šubík, jedn.: Pach, pokl.: Valníček, knih.: Klobouček, rev. Kopp

Výb. schůze:???

Čl. schůze:
Šubík Dia??
05.02. RPN Mareš Ariocarpusy
05.03. RPN Valníček Zem pro kaktusy
02.04. RPN Kozelský O roubování
14.05. RPN ? ? +slosování rostlin
04.06. exk Seidl, Horní Břežany
08.10 RPN příprava sjezdu
03.12. RPN vániční program, diapositivy

22.-24.07. zájezd do Olomouce + Pardubic

24.-25.10. - 2. sjezd v Praze, též 22.-23.10. dle oběžníku je sobota a neděle 24.-25.10, bylo to nutné změnit na 22.-23.10. Byl ustaven Koordinační výbor.

ROK 1956

Jméno stejné, čas: Věstník všech... 10 čísel, 40stran
1/1-5; 2/2-5; 3/3-4; 5/5-3; 6,7/9-5; 8/10-6; 9/11-7; 10/12-3.

Výbor: př. Šubík, jedn.: Pach, pokl.: Valníček, knih.: Klobouček R.

Výb. aschůze:????

Čl. schůze:
17.01. Šubík Dia
04.02. RPN Valníček Roubování kaktusů
03.03. RPN Valníček Dia
07.04.
05.05. exk Valníček, Modřany
14.05. sjezd Koord. výboru, Brno
??.09. exk Hartl, Libeň, Görlich, Libeň
??.10. exk Mareš
03.11. BIÚ, Pažout Zpráva ze sjezdu
08.12 RPN Šubík Diapositivy, vánoč. program

schůze Koord. výboru
3. sjezd Brno (kdy?)

ROK 1957

Jméno stejné, čas.: Věstník všech... roč. 5,; 1/1; 2/2; 3/3;4/4; 5/5; 6/6; 7/9; 8/10; 9/11; 10/12.

Výbor: př.: Šubík, mpř.: Pažout, jedn.: Pach, pokl.: Valníček, hnih.: Klobouček rev.: Kopp

Výb. schůze :??

Čl. schůze:
12.01. U3B výroční
09.02. U3B
09.03.
06.04. U3B
04.05. U3B
08.06 exk Hartl - exkurse
07.09. U3B
05.10. U3B
09.11. U3B
07.12. BEN vánočí prom. dia a sjezdového filmu
U3B je restaurace U tří bojovníků ve Vyšehradské třídě.

20.-22.7. sjezd v Liberci (4.)

ROK 1958

Kroužek kakt. při...
čas.: Věstník všech...1/1; 2/2; 3/3; 4/4; 5/5; 6/6; 7/9; 8/10; 9/11; 10/12.
200členů

Výbor: př.: šubík, mpř.: Pažout, jedn. Havelka St., knih.: Klobouček, pokl.: Valníček, rev.: Kopp

Výb. schůze:???

Čl. schůze:
11.01. U3B Šubík Jihoamerické kaktusy
08.02. U3B
08.03. U3B Pažout Země pro kaktusy
Kozelský Roubování
12.04. U3B Pažout O rostlinách R. Šubíka
05.05. exk BZ Na Slupi (též datum 15.05 a 17.05.)
07.06. exk Kozelský, Kolín
06.09. U3B Šubík Ukázky pěstování kaktusů
04.10. U3B Rozprava o přinesených rostlinách
08.11. U3B Pažout Dia
06.12. BEN Pažout Film ze sjezdu v Ostravě, vánoční

5. sjezd Ostrava, 21.06-22.06.1958

ROK 1959

Jména a časopis stejné jako 1958 Věstník: 10 čísel Výbor: zvolen 10.1.59: př. Šubík, mpř.:Pažout, jedn. Havelka, pokl.: Valníček + red. věstníku, člen: Boubela, rev. Kopp, knih.: Klobouček

Věstník:1/1;, 2/2;, 3/3, 4/4, 5/5,6/6,7/9,8/10,9/11,10/12

Čl. schůze:
10.01. U3B Rektořík Rebutia, výr. schůze, volby
07.02. U3B Šubík Dia
07.03. U3B Pažout, Šubík Kaktusy v předjaří
04.04. U3B exk do BZ
16.05. exk Šíbal, Jinonice + Prokopské údolí
08.08. U3B
05.09. exk Papabolis
10.10. BEN Šubík diskuse o rostlinách
07.11. BEN Šubík die
05.12. BEN Pažout filmy ze sbírek, slosování rostlin

18.-19.4. zájezd dod Roudnice n.L. (Rákos,Lounky, Kouba, Roudnice, Bittner, Budyně, Kočí, Lovosice, Pilous, Libochovice.

Byl nalezen údaj o výstavě v tomto roce: 13.06.-31.07. není zařazení ani číslování!!

ROK 1960

Jméno a věstník stejné, 10 čísel věstníku,':1/1, 2/2, 3/3, 4/3!,5/4, 6/6,7/9,8/10,9/11,10/10
členů 315

Výbor: Př.:Šubík, mpř.: Pažout, jedn.: Havelka, pokl.: Valníček, knih.: Klobouček, rev. Kopp

Čl. schůze:
09.01. BEN Pažout Dia, volby
06.02. BEN Rektořík Dia
05.03. BEN Valníček Jarní práce, Rajtmajer Roubování
09.04. EXKBZ Na Slupi
14.05. BEN Šubík Kaktusy ze sbírek BZ
11.06. exk Rektořík, Milovice
03.09. exk BZ
08.10. U3B místo exkurse k Šíbalovi, špatné počasí
05.11. BEN Šubík Copiapoa
03.12. BEN Pažout Filmy z let 1959, 1960, sjezd v Liberci

6. sjezd Olomouc 27.8.-28.8.60

ROK 1961

Jméno stejné, věstník 10 čísel, 444 členů, věst.: 1/?, ?/?, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/?, 8/10, 9/11, 10/12.

Výbor: př.: Šubík, mpř.: Pažout, jedn.: Havelka, pokl.: Valníček, knih.: Klobouček

Čl. schůze:
14.01. BEN Rektořík Dia Rebutie a Lobivie
11.02. BEN Šubík, Pažout Dia
11.03. BEN Šubík Miiatury kaktusů
08.04. Ben Pažout Jarní práce; rod Astrophytum
13.05. exk Rajtmajer, Břevnov
10.06 exk Papabolis
09.09, exk Papabolis
07.10. exk skleníky BZ
11.11. BEN Šubík Dia z cesty po Rakousku
09.12. BEN Pažout F Filmy z roku 1961, vánoční schůze

ROK 1962

Jméno a Věstník stejné, 10 čísel, 502 členů, věst.:1/?,2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/?, 8/10, 9/11, 10/?

Výstava: 01.07.-31.07. v BZ (13.)

Výbor: př.: Šubík, mpř. Pažout, jedn.: Havelka, pokl. Valníček, knih.: Klobouček

Čl. schůze:
13.01. BEN Šubík Dia (místo konání též TKN!!!), výroční
17.02. TKN konala se, ale není znám program
10.03. BZ Šubík Škůdci kaktusů + prohlídka sbírek
07.04. TKN Pažout Severoamerické kaktusy
Šubík Dia
12.05. exk Papabolis
09.06. exk Rajtmajer, Břevnov
08.09. exk Hartl, Libeň
13.10. TKN Valníček Dia z Rakouska
Šubík Dia
volba výboru na 1963
08.12. TKN Voldan Sukulenty na diapos., tombola

7. sjezd Praha 20.07.-22.07 )též považován za 6.!!)

ROK 1963

Jméno a věstník stejné, 10 čísel, 508 členů, 6.10. 1963 zemřel E. Kopp, věst.:1/?,2/2,3/3,4/4,5/5,6/?,7/9,8/10,9/?,10/?.

Výbor zvolen 10.11.62: př.: Sladovník Josef, mpř.: Špinar Z. Dr., jedn.: Voldan M ing., pokl.: Valníček J. Dr., knih.: Havelka St., distr.: Klobouček R., čl.: Pažouut, Knýř O, Rajtmajer K., Šubík R., Pach J., Ploc, rev.: Kopp E., Boubela J., Paroulek V.

Čl. schůze:
12.01. TKN Fleischer O výsevech
09.02. TKN Jelínek Parodie
09.03. TKN Rektořík
06.04. TKN Pažout Bar. dia
25.05. exk Žemlička, Velká Chuchle
08.06. exk Rektořík, Milovice
14.09. exk Rajtajer, Břevnov
12.10. exk Košat, Bohnice
09.11. ALB Valníček Rod Gymnocalycium + volba výboru
07.12. ALB Voldan pžednáška + vánoční program

ROK 1964

jméno a věstník stejné, 10 čísel, 486 členů, věst.:1/?,2/?3/3,4/4,5/5,6/6,7/9,8/10,9/11,10/12

Výbor zvolen 9.11.63: př.: Sladovník, mpř.: Pažout, jedn.:Voldan, pokl.: Valníček, knih.: Havelka, čl.: Berounský, Klobouček, Knýř, Košat, Rajtmajer

Čl. schůze:
11.01. ALB Vojta O mé sbírce
08.02. ALB diskuse o pěstování
07.03. ALB Dia rakouských přátel . Arizona
18.04. ALB Dia přátel z Rakouska - Echinocereusy
16.05. exk Pažout Dia z roku 1963
07.06. exk Vojta, Pardubice
??.09. exk?
10.10. exk Rajtmajer, Břevnov
07.11.. ALB Rektořík Dia
12.12. ALB vánoční schůze, dia


8. sjezd Brno, 25.07. - 26.07. 64

ROK 1965

Jméno stejné jako 1964

Časopis: Kaktusy 65, roč. I., ý čísel (1,2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12), 160str.
401 členů

Výbor: př.: Sladovník, jedn. Voldan

Čl. schůze:
09.01. ALB dia, výroční schůze
06.02. ALB Voldan Neoporterie
Pažout Žeň die 1964
06.03. ALB Voldan, Rajtmajer Ariocarpusy, Pěstírna Břevnov
10.04. viz dole O roubování kaktusů
15.05. exk Košat, Bohnice
12.06. exk Rektořík, Milovice
04.09. ALB Moser Paraguay
09.10. ALB Sladovník Kaktusy a jejich květy
06.11. ALB Valníček Žeň gymnokalycií
04.12. ALB Voldan Ariocarpusy , vánoční program
10.04. byla schůze v ZK Sady lesy zahr. Praha 1, Jilská 1, rest. u Vejvodů

ROK 1966

Jméno nezměněno,
časopis: Kaktusy 66, roč. II., ? čísel, nejsou obálky na sešitech, 156str.
372 členů
Výbor: pž. Sladovník, mpř.: Pažout, jedn.: Voldan, knih.: Havelka

Výbor. schůze se konaly U3B na Vyšehradě, tamtéž ve sklepě byla umístěna knihovna, nevhodně ve staré, rozbité skříni.

Čl. schůze:
15.01. ALB Voldan Turbinicarpus + výr. schůze
Rajtmajer+Voldan Žeň fotografií 1965
12.02. Rektořík Mamilarie
12.03. ALB Valníček Výsevy kaktusů
Hartmann Jak fotogr. barevně kaktusy
09.04. ALB Viedt (ciz.) Podivuhodnodti ve světě kaktusů
14.05. exk Košat, Bohnice
11.05. exk Žemlička, Velká Chuchle
03.09. exk Rajtmajer, Břevnov
08.10. ALB(TKN?) Schütz Diapositivy z mé sbírky
05.11. ALB Pažout Dia 1965-66
10.12. ALB Dia členů kroužku, vánoční program

9. sjezd Liberec, kdy????

ROK 1967

Jméno stejné
časopis: Kaktusy 67, roč. III. bez obálek, ?čísel, 152stran.
358 členů, čl. př. 35Kčs
Výbor: př. Sladovník, jedn. Voldan, pokl.: Boubela J.
Výborové schůze U3B jako v roce 1966

Čl. schůze:
14.01. TKN Pažout Žeň die 65-66, 2. část
11.02. TKN Peleška+Feistavr Naše dia, výroční schůze
11.03. TKN Valníček, Malý Krása gymnokalycií
04.04. PRÁ Moser (ciz.) Flora Paraguaye
08.04. TKN Die přátel z RAkouska
21.05. exk Pardubice, Kutná Hora
24.09. exk Polabí
07.10. TKN Pažout,Voldan,Malý Letošní sezona v dia
04.11. TKN Pažout Přezimování kaktusů
09.12. TKN vánoční program

ROK 1968

Jméno stejné
časopis: Kaktusy 68, roč. IV, 5 čísel (1,2/4,5/6,7/8,9/12), 136 str.
387čl. , čl.př. 35Kčs
Výbor: př. Voldan, jedn. Paroulek, knih.: Havelka, pokl.: Boubela, čl.: Jelínek, Kodeš, Malý, Pach

Schůze výb. U3B, tamtéž knihovna

Čl. schůze:
13.01. HOL Voldan Procházka našimi zahran. sbírkami
10.02. TKN Kníže Cesta Jižní Amerikou
09.03. TKN Pažout Pohled do sbírek
06.04. TKN Habermann Kaktusy Kalifornie a Mexika I.
18.05. exk Košat, Bohnice
22.06. ZKN Bonefaas(ciz.) Kaktusy v Holandsku, Za Melocactusy na Curacao
07.09. exk Rajtmajer Břevnov
05.10. TKN Hlinovský Východočes. sbírky kaktusů
16.11. BOH Habermann Kaktusy kalifornie a Mexika II.
14.12. HOL vánoční program

10. sjezd Ostrava 08.06. - 09.06. 68

ROK 1969

Jméno: Klub kaktusářů Praha - KKP
Časopis: Kaktusy 69, roč. V., 6 čísel, 1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12, 144 str.
463 členů

Výbor: Př.: Voldan, jedn. Paroulek
Schůze výboru U3B, tamtéž knihovna

Čl. Schůze:<
11.01. HOL Šubík Význačné africké sukulenty
19.02. HOL Sladovník O vysévání
Kodeš O rodu Frailea
05.03. HOL Pechánek Rod Echinofossulocactus
16.04. HOL Rektořík Aylostery, Mediolobivie, Rebutue a Sulcorebutie
25.05. exk Vojta, Parcubice
17.09. TKN Voldan Sbírky ve Frankfurtu nad Mohanem
15.10. TKN Elsner O rodu Notocactus
12.11. TKN Krpálek Z historie pražského kaktusářství
10.12. TKN Vánoční program

Byla též oznámena přednáška Steif (ciz.): O sbírkách jižního Rakouska, ale dál nebyla komentována, konala se?

Dva měsíce po povolení KKP byl ustaven Svaz českých kaktusářů se sídlem v Brně. V tomto roce končí patronát PřFUK nad Kroužkem kaktusářů, jenž se stal samostatnou organisací.

Čestní členové: Klobouček Robert, Netušil Fr., Pažout Fr. ing., Vojta Vladislav

ROK 1970

KKP, časopis: Kaktusy VI., roč. VI., 5 čísel, 1/2,3/4,5/6,7/8,9/12, 140 stran, 465 členů., čl. přísp.: 45 Kčs

Výbor: př.: Voldan, jedn.:Paroulek, hosp. Boubela J., knih.: Havelka, rev.: Pelečka St. Dr

Výb. schůze U3B na Vyšehradě, tamtéž knihovna

Čl. schůze:
28.01. HOL Peleška Choroby a škůdci kaktusů
25.02. TKN Sladovník Mamilarie
18.03. Instruktáž o pěstování, roubování, přesazování
15.04. TKN Rektořík Parodie
13.05. TKN Voldan Turbinicarpusy
20.06. exk Rektořík, Dřísy, Kohoušek, Vehlovice, Sklenář, Želevčice
19.09. exk BZ Na Slupi
14.10. TKN Šolc Zážitky z Chile
11.11. TKN Paroulek, Malý Kaktusářské zajímavosti
09.12. Vánoční program, volba výboru na 1971

Začíná vycházet cyklostylovaný Věstník KKP:1/1,2/2,3/3,4/4,5/5,6/6,7/9,8/10,9/12.- 9č., 14 str.

11. sjezd Gottwaldov (kdy?)

Čestný člen: Karmazín Karel, Perla Jos. ing, bez vročení!

ROK 1971

Jméno: KKP
Časopis: Kaktusy 71, roč. VII., 6 čísel, 120stran
464 členů, čl. př.: 45Kčs

Výbor: zvolen 9.12.70: př. Voldan, mpř. Sladovník J., jedn. Paroulek, hosp.: Boubela, knih.: Havelka, čl.: Dufek, Egide, Elsner, Jelínek, Kodeš, Mácha, Malý, Plaňava, Zavřel, náhr.: Hlavnička,, Port, Quaiser, rev.: Peleška, Trunečekk, Havránek
Výb. schůze U3B, tamtéž knihovna

Č. schůze:
13.01. TKN Voldan Některé mexické rody a jejich naleziště
10.02. TKN Schütz Gymnocalycia
10.03. TKN Paroulek Mexické rody a jejich naleziště
14.04. TKN Kern(ciz.) O evropských sbírkách
12.05. TKN Kodeš Radosti a strasti okenních kaktudářů
11.09. exk Rajtmajer, Břevnov, 150 úč.
13.10. TKN Říha O cestě na Kubu
10.11. TKN Elsner Notokaktusy
08.12. BEN Vánoční program

Věstník: 10/2,11/4,12/6,13/9,14/10,15/12, 6 čísel, 6 stran (číslo věst./měsíc vydání) - 6č., 6 str.

ROK 1972

KKP, čas.: Kaktusy 72, roč. VIII., 6 čísel, 164 str., od tohoto roč. vlepované bar. reprodukce, 2-3 v jednom čísle.
598 čl., čl. př.: 45Kčs,

Výstava: 10.06.-25.06. v BZ Na Slupi (14.) 16738 návšt., garant vOldan

Výbor jako v r.1971, schůze U3B, tam i knihovna

Čl. scůze:
26.01. ALB Rektořík Lobivie
16.02. ALB Schütz Moje sbírka na dia
22.03. ALB Voldan,Havelka, Paroulek, Zavřel, Malý Naše sbírky na dia
19.04. ALB Kodeš Kaktusy pod drobnohledem
20.09. ALB Paroulek Pěstování kaktusů, výstava 72 na dia, Voldan Roubování kaktusů, Svatek Moje sbírka na bar. dia
18.10. ALB Egide Barevné mihanoviče, Peleška Návštěva u fy Uhlig, Elsner Pohled dod sbírky, Boubela Vzpomínky na PAPABOLIS
15.11. ALB Habermann Putování po kalifornských nalezištích
13.12. ALB vánoč. program

Věstník KKP: 16/2,17/4,18/6,19/8,20/10,21/12, 6 čísel, 6 stran

12. sjezd Praha, 02.07.72 (50 let spolku Praha)

čest. členové: Jejínek Jos., Fleischer Zd., Schütz B., Šubík R., Valníček J dr. (in mem.), Papoušek Karel všichni 17.06.

ROK 1973

KKP, čas.: Kaktusy 73, roč. IX. 6 čísel, 148 stran,
605 čl., čl. př.:45Kčs

Výbor: zvolen 14.02.73: př. Voldan, mpř. Paroulek, jedn. Egide, hosp. Boubela, hnih.: Havelka, distr.: Jelínek St., čl.: Elsner, Hlavnička, Kodeš, Malý Zavřel, náhr.: Dufek, Jareš, Knob, Mácha, rev.: Peleška, Havránek, Truneček
Výb. sch.: U3B, tam i knihovna

Čl. schůze:
17.01. ALB Havelka Sukulenty a jim podobné rostliny
14.02. ALB Voldan Rod Copiapoa - volba výboru
14.03. ALB Červinka Moje sbírka v Čelakovicích
18.04. ALB Šedivý, Elsner,Paroulrk, Egide Dia ze sbírek a zájezdů
16.05. ALB Rauh (ciz.) Expedice do Peru a USA
06.06. ALB Krönlein Cesta Amerikou (Antily, Haiti, Venezulea,Kolumbie)
15.09 ALB Sanchez-Mejorada O nalezištích v Mexiku
26.09. ALB Lau O kaktusech v Sev. i Již. Americe
24.10. ALB Jareš Astrophyta
14.11. ALB Voldan Ariocarpusy
12.12. ALB vánoč. program

Věstník KKP: 22/2,23/6,24/9,25/11,26/12, 5 čísel, 6 stran

Čestní čl.: Bravo-Hollis, Sanchez-Mejorada , oba 15.09.73

ROK 1974

KKP, čas.: Kaktusy 74, roč, X., 6 čísel, 148 str., 622 členů, čl. př. 45Kčs
Výbor jako 1973, volen na 3 roky, scůze U3B, tamtéř knihovna

Čl. schůze:
30.01. ALB Rektořík Mammillarie
20.02. ALB Voldan Pěst. hlídka, diskuse
20.03. Paroulek O importech v mé i cizích sbírkách 17.04. ALB Voldan Diaserie Chile
15.05. ALB Říha Dia ze zahr. sbírek
18.09. ALB Egide Moje sb. v dia
16.10. ALB Mácha Vznika a vývoj druhů, variet atd. Elsner Dia ze sb. Notokaktusů
13.11. ALB Dufek O fotosynthese
Krainer Moje sbírka 11.12. ALB ván. program

Věstník: 27/2,28/4,29/6,30/9,31/11,32/12, 6 č., 7 str.

ROK 1975

KKP, čas.: Kaktusy 75, roč. XI., 6 č., 144 str. 616 čl, čl. př.:45Kčs Výbor jako 1974, schůze U3B /14.05. a 24.09. evidovány, knihovna dtto

Čl. schůze:
22.01. ALB Quaiser O mé sbírce a jejím vývoji
19.02. ALB Jelínek J. Rod Parodia
19.03. ALB Voldan Žeň dia z mé i cizích sbírek
16.04. ALB Egide Popisy rostlin, taxonomie, klasifikace
21.05. ALB Jiránek Sbírka J. Košata v dia
13.09. exk Kladno, Slaný (výstavy, Košat, Libčice), Kohoušek, Vehlovice
15.10. ALB Ullmann Echinopsisy, Mádle výsevy, Havelík O naší sbírce
12.11. ALB Papoušek Notokaktusy
10.12. ALB ván. program

Věstník: 33/2,34/5,35/9,36/12, 4 čísla, 5 stran

20.-21.09.75 pracovní sjezd sekce mamillariofilů na Smíchově - Kult. dům

21.10.75 - zemřel ing. F. Pažout

ROK 1976

KKP, čas.: Kaktusy 76, roč, XII., 6 č., 144 str. 616 čl., čl. př. 45Kčs

Výbor jako 1975, schůze U3B (04.02., 01.12,)

Čl. schůze:
21.01. ALB Říha Kaktusy JZ USA a sev. Mexika
18.02. ALB Herzbergová (ciz.) Suk. flora Mexika a Guatemaly
17.03. ALB Pechánek Echinofossulocactusy a jiné
21.04. ALB Chmelíček Pěstov. kaktusů ve volné přírodě
19.05. ALB Voldan Diaserie Aylostera, Mediolobivia, Rebutia
22.09. ALB Voldan Výběr z dia 1976
20.10. ALB Voldan Dia ze sbírky př. Krůty v Byšicích 17.11 ALB Lukeš Rod Thelocactus
08.12. ALB ván. program


Věstník: 4č. 4 str.- 37/2, 38/5, 39/8, 40/11

Knihovna měla 436 svazků, ; 05.06. se měl konat zájezd do NDR - konal se??

ROK 1977

KKP, čas.: Kaktusy 77, roč, XIII., 6 čís., 144 str. 604 čl, čl.př.:50Kčs

Výbor zvolený 16.02.77: př.: Voldan, mpř.: Krpálek, jedn.: Paroulek, hosp.: Boubela, knih.: Havelka, distrib.: Jelínek St., kronika: Jareš Vl., člen: Dufek, Egide, Hlavnička Truneček, náhr.: Eliáš (Zapis.), Havelík, Král, Lindner, Říha, rev.: Peleška, Malý, Zavřel
Výb.schůze U3B, tam i knihovna. Schůze: 19.01, 09.02., 02.03., 06.04.. 21.11. 12.10.

Čl. schůze
26.01. ALB Lep Problémy začátečníka, Cesta po Egyptě a SSSR
16.02. ALB Voldan Plísně ve sbírkách a ochrana proti nim
23.03. ALB Havelka Pohled do sb. NDR a PLR
13.04. ALB Hovorka Rebutia, Mediolobivia, Aylostera, Lithops
18.05. ALB Dufek, Král Rod Mammillaria
04.06. exk Hladký Dobřínsko
28.09. ALB Paroulek Lophophory
Havelík Ref. o zájezdu k Hladkému, Dobřínsko
19.10. ALB Grym Brněnské sbírky
23.11. ALB Šubík, Říha Expedice Mexiko
14.12. ALB ván. programv
Věstník: 41/2, 42/5, 43/10, 44/12, 4 čísla, 9 stran

ROK 1978

KKP, čas.: Kaktusy 78, roč. XIV., 6 č., 144 str. 668 čl., čl. př. 50Kčs

Výbor jako v r. 1977
Výb. schůze U3B, 01.03, 16.01. 07.06. 04.10

Čl. schůze:
25.01. ALB Paroulek Diaserie Gymnoc, Lobivia a vlastní die
15.02. ALB Quaiser(Krainer) Dia z našich sbírek (Krečmer??)
22.03. ALB Haager Epifytní vegetace Stř. Ameriky
12.04. ALB Herzbergová NDR Peruánská naleziště kaktusů
10.05. ALB Sanchez-Mejorada, Mexiko Mexické pouště, využití kaktusů předkolumbovskými kmeny
17.06 exk Jičín, Dvůr Králové
27.09. ALB Dufek Ekologie a taxonomie kaktusů, Paroulek Grand Canyon a Kaktusy
18.10. ALB Voldan Přezimování suk. rostlin, Paroulek Rody Jižní Ameriky
23.11. ALB Říha Suk. flora Mexika a D. Kalifornie, Šubík Uhligovo zahradnictví a BZ Heidelberg
13.12. ALB ván. program

Věstník: 45/4, 46/7, 47/9, 48/11, 4 čísla, 4 strany

Knihovna má 428svazků, čestný člen Krpálek K. 25.01.

ROK 1979

KKP, čas.: Kaktusy 79, roč. XV., 6 čísel, 144 str. 686 čl., čl.př.:50Kčs
Výbor jako 1977, schůze U3B (02.01., 29.11.) knihovna dtto

Čl. schůze:
16.01. ALB Lukeš Rod Thelocactus I.
13.02. ALB Lukeš Rod Thelocactus II.
20.03. ALB Haude ? NDR O mé sbírce v Jänkendorfu
20.04. ALB Hájek Mexická naleziště
15.05. ALB Rektořík Rod Lobivia
25.09. UVI Rauh , BRD Madagaskar a jeho příroda
23.10. UVI Mazel Sev. a již. Mexiko
13.11 nekonaloe nebyl projektor, mělo být Voldan: Žeň 1979

Věstník: 49/1, 50/3, 51/5, 52/7, 53/9, 54/11, 6 č., 7 str.

ROK 1980

KKP, čas.: Kaktusy 80, roč. XVI., 6 čísel, 144 stran, 701 členů, řl. př.: 55Kčs

Výstava: 13.06.-28.06. v BZ NA Slupi, 22509 návšt., garant Mazel

Výbor zvolen 27.02.80: př.: Voldan, mpř. Mazel B. ing., jedn. Paroulek, hosp.: Boubela, knih.: Havelka, kron.: Jareč, distr.: Jelínek, čl.: Dufek, Říha, Havelík, Ježek Jan, náhr.: Jiránek, Vitha, Kašpar, rev.: Pelečka,Malý, Zavřel
Výb. schůze U3B, knihovna deponována u ing. Voldana v Roztokách u Prahy, sch.: 15.01, 19.02.

Čl. schůze:
22.01. UVI Voldan Žeň dis
27.02. UVI Jiránek Fotografování kaktusů
19.03. UVI Gut Orchideje a Cattleye
16.04. UVI Brack Steven (USA) Kaktusy jihozápadu USA
14.05. UVI Mazel Expedice do Venezuely
23.09. UVI Zavadil Medailon Z. Fleischera, Holandské sbírky, Červený květ
28.10. UVI Jiránek Výstava 1980 v diapositivech
25.11. UVI Lindnder, Vitha Naše sbírky v dia
17.12. UVI ván. program

Věstník: 55/1, 56/3, 57/5, 58/7, 59/9, 60/11. 6č., 8str.

V tomto roce získal V. Paroulerk místnost v přízemí domu č. 2 v Černomořské ul. ve Vršovicích. Sem byla přestěhována knihovna, která byla od r. 1978 u Voldanů v Roztokách u Prahy.

ROK 1981

KKP, čas.: Kaktusy 81, roč. XVII., 6 čísel, 144 stran, čl. př.: 55 Kčs

Výbor jako v r. 1980
Výb. schůze v knihovně v Černomořské, 05.05., 19.05., 23.06.

Čl. schůze:
28.01. UVI Voldan JZ USA
25.02. UVI Kaktusy Již. Ameriky
25.03. UVI Pšstitelská hlídka
22.04. UVI Jiránek Světlo ve fotogr. kaktusů
Paroulek Sloupovité kaktusy
13.05. UVI Havelík Turbinicarpusy
16.06. exk BZ Praha - Troja
23.09. UVI Habermann Kaktusy JZ USA (Arizona, Utah)
28.10. UVI Šubík Sukulenty I.
25.11. UVI Říha Kaktusy tropických oblastí
11.12. UVI ván. program

Věstník:61/2, 62/4, 63/6, 64,9, 65/12, 5 čísel, ??stran

ROK 1982

KKP, čas.: Kaktusy 82, roč. XVIII., 6 č., 144 str, čl. př.: 62 Kčs

Výstava: 12.06.-27.06. v BZ (16.), 15373 osob, garant Mazel

Výbor zvolený 24.03.82: př.: Voldan, mpř.: Mazel, jedn. Havelík V., taj.: Jiránek, hodp. Boubela, kron.+zapis.: Jareč Vl., knih.: Lindner P. ing., čl.: Běťák Ivan ing., Dufek R. Ing., (Aztekia), Havelka St ing., Kašpar Vl., %Ríha J, pr. biol., Šedivý Vl. ing. Vitha Jos., rev.: Peleška, Malý, Paroulek Výb. schůze v Černomořské

Čl. schůze:
22.01. UVI Šubík Sukulenty II.
24.02. UVI Voldan Chilské kaktusy I.
24.03. UVI Voldan Chilské kaktusy II.
27.04. UVI Havlášek Notokaktusy
25.05. UVI Zuska Škůdci kaktusů a boj proti nim, Paroulek Dia
21.10. DKP Jiránek Výstava 1982
Šedivý Escobaria
16.12. ALB ván. program

Věstník KKP: 66/2, 67/4, 68/6, 69/10, 4 čísla, 4 str.

Seminář 19.-20.06. na Vinohradech v ÚKDŽ
Jareš Historie čs. kaktusářství
Niestradt Flora Jemenu
Šubík Mexiko
Říha Peru
Niestradt Echinocereusy

druhý den schůze sekcí Aztekia, Noto, Parodia, Gymnoc.

ROK 1983

KKP , čas.: Kaktusy 83, roč. XIX., 1983, 6 č., 144 str. žl. př. 62 Kčs
Výbor jako v před. roce, schůze výb. v Černomořské v knihovně

Čl. schůze:
28.01. ALB Voldan Repetitorium rodů čeledi Cactaceae I.
24.02. DKP Ullmann Echinopsis a příbuzné rody
17.03. ALB Voldan Repet. rodů čeledi Cact. II.
14.04. ALB Šubík Z cest po Jižní Americe - Peru
04.06. exk Brno a okolí, 40 úč.v 14.09. DKP Jiránek Pohled do sbírky
20.10. DKP Šubík Sukulenty
??.11. DKP Haude, NDR Sbírky NDR
15.12. DKP ván. program

Věstník: 70/1, 71/4, 72/6, 73/8, 74/9, 75/11, 6 čísel, 10 stran.

ROK 1984

KKP, čas.: Kaktusy84, roč. XX., 1984, 6 č., 144 str. čl. př.: 65Kčs
Výstava: 09.06.-24.06. v BZ (17.), 17650 osob, garant Mazel, témat. okruhy viz 70 let -publikace

Výbor zvolený 23.02.84: př.: Volda., mpř.: Mazel., jedn.:Havelík,hosp.: Dufek, knih.: Lindner, distr.: BěŤák, čl.: Šedivý, Pazourová, Havelka, Jareš, Jiránek, Kašpar, Lukeš, Říha, Vitha
rev.: Peleška, Boubela, Veverka
Schůze v knihovně v Černomořské

Čl. schůze:
25.01. ŽDS Ullmann Průžez rodem Mammillaria
23.02. ŽDS Lukeš Theloc., Echinocereus, Echinomastus
29.03. ŽDS Chvastek Švýcarsko a sukulenty
19.04. ŽDS Bušek Jihozápad USA
23.05. ŽDS Pavel Země, kde kaktusy rostou - Brasilie, Uruguay, Argentina
27.09. ŽDS Košař Lobivie a Mediolobivie
18.10. ŽDS Veverka Rod Parodia
14.11. ŽDS Heřtus Kaktusy And
12.12.ŽDS ván. program

Věstník.: 76/1, 77/3, 78/5, 79/7, 80/10, 81/11, 6 čísel, 10 stran

ROK 1985

KKP, čas.: Kaktusy, roč. XXI., 1985, 6 č., 144 str., čl. př.: 70Kčs

Výstava: 06.06.-30.06. v BZ (18.), 13399 osob, garant Mazel, témat. okruhy viz 70 let

Výbor jako v roce 1984
Čl. schůze: 9 řádných, 1 mimořádná viz přehled
24.01. ŽDS Mazel Venezuela - cesta za kaktusy
21.02. ŽDS Mazel Postavy světového kaktusářství
28.03. ŽDS Pecl Kolumbie a Ecuador
18.04. ŽDS Zeman Jihoamerické kaktusy
23.05. ŽDS Pavel Metztitlan, Tehuacan, Tolantongo
26.09. ŽDS Haslinger (Rak.) Pedio-, Sclerocactusy a Echinomastusy
17.10. ŽDS Pazourová Moje sbírka
21.11. ŽDS Slaba KaktusyJižní Ameriky
11.12. PRG ván. program, film z Roudnice

Věstník: 82/1, 83/3, 84/5, 85/7, 86/9, 87/11., 6 čís., 12 str.

ROK 1986

KKP, čas. Kaktusy roč. XXII., 1986, 6 č., 144 str., čl. př. 70Kčs

Výstava : 07.06.-22.06. v BZ (19.), 18946 osob, garant Mazel, tém. okruhy viz 70 let

Výbor jako 1895

Čl. schůze:
23.01. ŽDS Šubík BZ Curych, Vídeň, Linec, Texas
19.02. ŽDS Jiránek Výstava 1985
11.03. ŽDS Brejník Kaktusářství ve Švýcarsku, Sukaflor
03.04. ŽDS Hofer Rak. Sierra Madre Oriental, Krähenbühl Jih Mexika
Lüthy 20000km po USA
17.04. ŽDS Červinka Echinopsisy u nás v cizině
15.05. ŽDS Moučka Mammillaria
24.09. ŽDS Vrškový Kaudexy a euphorbie
08.10. ŽDS Šubík Peruánské Andy
22.10. ŽDS Stuchlík Gymnocalycium I.
16.12. ŽDS ván. program

Věstník: 88/1, 89/4, 90/5, 91/7, 92/10, 93/12, 6čísel, 21 stran.

ROK 1987

KKP, čas.: Kaktusy, roč. XXIII., 1987, 6 čísel, 144 str, čl. př-.:80Kčs
Výstava: 13.06.-28.06. v BZ (20.); 26411 osob, garant Jiránek

Výbor zvolen 14.01.87, př. Voldan, mpř.: Veverka, Mazel, Běťák, Vitha, jedn.: Havelík (Maze, Jiránek), knih.: Lindner, hosp.: Dufek, čl.: šedivý, Jiránek, Říha (přednášky), Heřtus, Kašpar,(por. služba), Krejčík (mládež), Pazourová, náhr.|: Jareš, Šubík, Matyáš, Rácová, Blažek, Šnajperková, Rambousek, rev.: Peleška?, Malý, Žitník (vechodil na schůze)
Jareš byl naposledy na schůzi 06.10.87

Čl. schůze:
14.01. ŽDS Heřtus Rod Frailea
11.02. ŽDS Jiránek Gymnocalycium II.
21.03. PRG Übelmann (Švýc.) Kaktusy jižní Ameriky (Brasilie)
31.03. ŽDS Hladký Problímy pěstování kaktusů-diskuse
29.04. ŽDS Klikar Jižní Amerika
27.05. ŽDS Linzen Rod Mammillaria
16.09. ŽDS Krejčík Výstava 1987
21.10. ŽDS Šubík Bromelie
10.11. ŽDS Veverka O parodiích
16.12. ŽDS ván. program

Věstník:64/3, 95/6, 96/10, 97/12, 4 č., 14 str.

1. symposium dne 16.05.87 v ÚkdŽ na Vinohradech u příl. 65 let KKP Program:
Voldan Zahájení a tradice KKP
Glosser Kubánské kaktusy
Braun Vegetace Brasilie
Bušek Africké sukulenty
Lausser Nové objevy v Mexiku
Staník Mexiko 1986

ROK 1988

KKP, čas.: Kaktusy, roč. XXIV., 1988, 6 čísel, 144 str., řl.př.: 80 Kčs

Výstava: 11.06.-26.06. v BZ (21.), 25825 osob, garant Voldan, tém. okruhy viz 70 let KKP

Výbor, jako 1987, Havelík uvolněn z funkce jednatele, převzal Krejčík, Rácová jmenována pokladníkem, Blažek má na starosti vydávání Věstníku.

Čl. schůze:
12.01. ŽDS Vacovský Mammillaria a příbuzné rody
02.02. ŽDS Havlíček Notokaktusy
24.03. ŽDS Beran Lobivia
19.04. ŽDS Brejník Sbírky ve Švýcarsku
14.06. ŽDS Mazel Fysická geografie Mexika
13.09. ŽDS Piens (odkud?) Kaktusy Kanárských ostrovů
18.10. ŽDS Ullmann Echinopsis a příbuzné rody
15.11. ŽDS Heřtus Andské kaktusy
13.12. ŽDS ván. program

Věstník KKP: 98/1, 99/3, 10/4, 101/7, 102/10, 103/12, 6 čísel, 30 stran

2. symposium:
21.05.88 v Radiopaláci na Vinohtadech, cca 200 kaktusářů
Halda Kaktusy v nár. parcích USA
Klein+ Jiřní alifornie
Chvastek Coahuila, Nuevo Leon, Puebla, Oaxaca
Piltz+ Argentina a její Gymnocalycia
Lux Rok 1987 v Mexiku
Bušek Z mého skleníku

ROK 1989

KKP, čas.: Kaktusy , roč. XXV., 1989, 6 č., 148 str., čl. př.: 80 Kčs
Výstava: 10.06.-25.06. v BZ (22.), 21859 návšt., garant Voldan, tém. okruhy viz 70 let!Výbor: Dufek resignoval na funkci hospodáře, jmenována Jana Rácová, jinak beze změn.

Čl. schůze:
17.01. ŽDS Gratias Sukulenty pro každého
28.02. ŽDS Sklenář Výlet do Švýcar
14.03. ŽDS Boubela PAPABOLIS
Voldan Sloupovité a popínavé kaktusy
17.04. ŽDS Bercht(BRD) Pataguay
16.05. ŽDS Odehnal Sbírky v NSR a v Rakousku
26.09. ŽDS Vlk Kaudiciformní rostliny
17.10. ŽDS Klikar Kuba a její příroda
21.11. ŽDS Jiránek Importy z provincií Cordoba a Catamarca
19.12. ŽDS ván. program

Věstník: 104/1, 105/4, 106/5, 107/7, 108/10, 109/12, 6 čísel, 37 str.

3.symposium dne 21. 4. 89 v Pařížské ulici
Hinz (PLR) Moje sbírka
Haude Kongres IOS v Harrare a příroda Zimbabwe
Rauh Sukulentní rostliny Peru
Wolker, Lüthy Mexická naleziště

ROK 1990

KKP, čas. Kaktusy, roč. XXVI., 1990, 6 č., 144 str. , čl. př.: 80Kčs
Výstava: 08.06.-24.06. v BZ (23.), 13617 osob, garant Heřtus, tém. okruhy viz 70 let!

Výbor jako vloni

Čl. schůze:
09.01. ŽDS Veverka Fotožeň 1989
13.02. ŽDS Spolkové záležitosti
13.03. ŽDS Zubr Coryphantha, Frailea, Theloc., Parodia, Gymnoc.
17.04. ŽDS Jiránek Kanírské ostrovy - Las Palmas
15.05. ŽDS Albrechr 15000km po USA
25.09. ŽDS Gratias Sbírky v Čechách a na Moravě
23.10. ŽDS Balogh Slovenské sbírky
27.11. ŽDS Rektořík Luděk Lobivie
18.12. ŽDS ván. program

Věstník: 110/2, 111/4, 112/7, 113/10,114/12, 5 čísel, 29 str., 3 mimoř. čísla 20str., stanovy 5 stran

Název organisace změněn na Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha, za. 1922

4. symposium 31.03. v Pařížské třídě, 270 lidí
Haugg Bolivie
Kirschnek Peru
Haugg(ová) Tillandsie Mexika a Ecuadoru
Ramik Mogoty v trop. oblastech Kuby
Šubík, Říha Ohrožené kaktusy Mexika

ROK 1991

SPKS Praha, zal. 1922, čas.: Kaktusy roč. 27, 1991, 6 č., 144 str. čl. př. 99 Kčs

Výstava: 08.06.-23.06. v BZ, 10684 návšt., garant Kašpar, témata viz 70 let...

Výbor zvolen 18.12.1990: př.: Voldan, mpř.: Běťák, Veverka, jedn.:Krejčík, Hosp.: Rácová, matr. Matyáš, knih.: Dufek, čl.: Blažek, Heřtus, Jiránek, Kašpar, Mazel, Pazourová, Říha, Šedivý, Šnajperková, Vitha, Náhr.: Hájek, Sokol, Vařečka, rev.: Rambousek, Malý, Havelík, odb. por.: Boubela, Lindnder, Ullmann, Šubík

Čl. schůze:
22.01. PAŘ Šubík Peru 1971
05.03. PAŘ Voldan Sukulenta a orchideje
23.04. PAŘ Horáček Za kaktusy do Mexika
09.05. ČEL Bercht, BRD Brasilie
24.09. ALB Knéře Peru a Chile
22.10. SPS Zeman Jihoamerické kaktusy
26.11. SPS Spitzner BDR Národní parky USA
17.12. SPS vánož. program


Věstník: 115/2, 116/4, 117/7, 118/10, 119/11, 5 č., 24 stran

Symposium (5.) 23.03. 91, Pařížská, 240 úč.
Kníže Naleziště v Peru
Piltz Argentina
Lux Z cest po Mexiku
Matis Sukulentní bonsaje

ROK 1992

SPKS Praha, zal. 1922, čas.: Kaktusy roč. 28, 1992, 6 čísel, 144 stran, čl.př.?

Výstava: 13.06.-28.06. v BZ (25.), 10223 osob, garanta Krejčík, témata viz 70 let.

Výbor jako v r. 1991

Čl. schůze:
21.01. SPS Veverka
18.02. SPS Záruba Rod Mammillaria
17.03. ŽDS Berka Rod Frailea
21.04. ŽDS Sladkovský Cesta po jižních státech USA
19.05. ŽDS Horáček Cesta po Mexiku
15.09. PAN Jiránek Sbírky J. Piltze a L. Berchta
20.10. PAN Ullmann Dva měsíce v Jižní Africe
17.11. PAN Odehnal 30 dnů v USA a v Mexiku
15.12. PAN ván. program


Věstník 120/1, 121/3, 122/5, 123/7, 124/9, 125/11, 6 č., 28 str.

Symposium: 04.04. v Pařížské ul.
Hoogvliet NL Ceropegie (velmi slabé!!)
Vlk Putování po JAR
Odehnal JZ USA a hranice Mexika
Kunte, Šnicer Mexiko

Dne 12.4. zemřel dlouholetý předseda spolku ing. Miroslav Voldan.
Vedení spolku zatím převzali Běťák a Veverka. Nový předseda byl zvolen na listopadové schůzi výboru - ing. Ivan Běťák

Dne 8.10. byla uspořádána slavnostní schůze u příležitosti 70. výročí založení spolku v Praze. Promluvili Boubela, Mazel, Dufek, Havelík, Paroulek, předána pamětní publikace členům, kteří jsou více jak 25 let ve spolku. Účast asi 150 členů.

ROK 1993

SPKS Praha, zal. 1922, čas.: Kaktusy, roč. 29, 1993, 6 č., 144 str., řl.př. 120Kč
Výstava: 12.06.-27.06. v BZ ?? osob, garant: Běťák

Výbor jako vloni, Na jaře požádal o uvolnění Jiránek, Hájek nedochází na výb. schůze, proto se s ním dále nepočítá. Do vboru jao řádní členové K. Sokol a J. Vařečka.

Čl. schůze:
19.01. PAN Kunte, Šnicer Za kaktusy v Mexiku
16.02. PAN Šubík Z mého fotoarchivu sukulentů
16.03. PAN Pavlíček Z cesty po USA
20.04. PAN Zeman Jihaoamerické kaktusy a sukulenty
18.05. PAN Kunte Madagskar a jeho flora
14.09. PAN Spitzner BRD nedostavil se, ani se neomluvil!!
19.10. PAN Heřtus Obchodní využití kaktusů
16.11. PAN Halda Na nalezištích kaktusů v USA
14.12. PAN vánoční

Věstník SPKS: 126/1, 127/3, 128/5, 129/7, 130/9, 131/11, 6 č., 25 str. od č. 129 v nové podobě, už ne cyklostyl, ale tisk

Symposium 03.04. na Pankráci: asi 130lidí
Richterová Jiřní Kalifornie Kirschnek Patagonie a její flora (věnováno R. Dufkovi)
Mazel Intermezzo z kaktusářské historie
Procházka Gymna stř. a již. Ameriky
Pavelka Mesembryanthema JAR a jiné sukulenty

Knihovna: 28 vypůjčovatelů, 248 výpůjček
V listopadu 93 přestěhována celá knihovna do BZ Na Slupi do budovy studijního oddělené v přízemí. Zakoupeny nové skříně a opraveny. Též převezeny všechny sstaré zásoby literatury a publikací + časopisů.

ROK 1994

SPKS Praha, zal. 1922, čas.: Kaktusy roč. 30, 1994, 4 čísla, 144 stran, 4 str. obsah, 42 str příloha, v nové graf. úpravě, red. Jiří Štembera, řl.př.: 150Kč
Výstava: 11.06.-26.06.- v BZ /27.), garant ??? témat. okruhy: Gymna-Vařečka, Euph.-Běťák, Frailea-Berka, Mamm.-Blažek, 0,5m Krejčík, Kristáty, monstr, rubra, aurea -Krejčík

Výbor: složení stejné jako 1993 + řádní členové Sokol a Vařečka.

Čl. schůze:
18.01. PAN Lau Naleziště jihoam. kaktusů
15.02. PAN Vochozka Evropské botanické zahrady
15.03. PAN Pavelka R. Sukk. jižní Afriky, Steven Brack a jeho skleník + okolí (USA)
19.04. PAN
17.05. PAN
14.06. PAN
20.09. PAN Vlk Somálsko a jeho sukulenty
18.10. PAN Horáček Z cesty po Mexiku
22.11. PAN Ullmann Systém kaktusů v bar. dia
20.12. PAN vánožní schůze

Věstník:132/1, 133/3, 134/5, 135/8, 136/11, 5 čís., 13 str.

Symposium 26.03. na Pankráci
Kirschnek Již. Afrika a její flora
Slaba, Kunte Mexiko
Kunte Madagaskar
Kirschnek Bolivie a Sulcorebutie

Vyšla Aztekia 92 (15. rož.) a zastaveno vydávání pro vysoké náklady a malý zájem.

Inventura v knihovně, listopad 94, (Dufek+Sokol), zásoby literatury převezeny zpět do Černomořské,
Archiv převezen do BZ
Zavedeno půjčování videokazet

ROK 1995

SPKS Praha, zal. 1922, čas. Kaktusy roč. 31. 1995, 4 č., 128str. + 48 str. příloha, + 4str. obsah , čl.př.: 170Kč

Výstava: 10.06.-24.06. v BZ (28.), garant Kašpar, exp: konvergence-Krejčík, Echcer-Blažek, Turbinic-Pazourová, Parodia-Veverka, Feroc-Heřtus, Pachypodium-Běťák.

Výbor zvolen 21.02.95 : př. Běťák, mpř: Dufek, Šedivý, Veverka, hosp. Rácová, sklad:Kašpar, jedn. Blažek, matr.: Matyáš, spr. knih.: Dufek, knihovník:Šnajperková, předn, ref.: Sokol (vzdal se funkce a členství ve výboru 30.06,

Čl. schůze:
17.01. PAN Krejčík Již. Afrika a sukulenty
21.02. PAN Slaba Mexiko
21.03. PAN Janeba Argentina - 4 týdny s kaktusy
18.04. PAN Sladkovský JZ USA
16.05. PAN Grym Lophophora a Bursera
08.09. ČEL Bercht ???
19.09. PAN Veverka Parodie
17.10. PAN Pavelka Jižní Afrika
21.11. PAN Jiránek Rod Gymnocalycium
12.12. PAN předván. schůze, kviz, soutěž dia, tombola

Věstník:137/3, 138/5, 139/8, 140/11, 4č., 9 str.

Symposium 01.04.95 Pankrác
Kirschnek Kaktusy Argentiny, Peru a Bolivie
Bušek Sukulenty Somálska
Chvastek Cesty po Mexiku
Kirschnek Suk. rostliny Namibie

ROK 1996

SPKS Praha, zal. 1922, čas.: Kaktusy jako 1995, 4 č., 128 str.,
čl.př.: 200Kč vč čas. a věstníku

Výstava: (29.):08.06.-23.06. V Městské stanici mladých ořírodovědců na Smíchově, BZ byla v rekonstrukci, exposice: 0,5m, Minibalkonové rostliny, Echinocactus, Rostliny v keramice, Kubánské tillandsie

Výbor stejný jako 1995, Blažek se vzdal funkce jednatele, nový zvolen nebyl.

Čl. schůze:
23.01. PAN Heřtus Mexiko
20.02. PAN ??? ???
19.03. PAN Halda, Pavlíček Madagaskar
16.04. PAN Klikar Mexiko
21.05. PAN nekonalo se, odřekli nám neočekávaně sál
17.09. ALB
17.10. ALB Halda Průřez sbírkou dia (dle věstníku měl být Krejčík!!!)
21.11. ALB Berka Rod Frailea
19.12. ALB ván. schůze se vším příslušenstvím


Věstník:141/2, 142/5, 143/8, 144/11. 4č.=10 str.

10. symposium, Pankrác, 30.03.1996
Kirschnek Venezuela a jižní Brasilie
Richterová Kakt. lokality Kalifornie a jihu USA
Odehnal Jižní Afrika
Šubík Peru a Chile


Po odchodu Blažka z funkce jednatele nejsou zápisy z výborových schůzí, nový jednatel není.

ROK 1997

SPKS Praha atd, čas.: jako 1996, 4č., ???stran, čl.př.:200Kč, nad 70 let pouze 140Kč.
Výstava: 07.06-22.06. v BZ v novémskleníku (30.)

Výbor jako 199 na konci, jednatelem po Blažkovi nikdo.
Nejsou zápisy z výb- schůzí, není jednatel.

Čl. schůze:
16.01. ALB Pavelka jr. Rostlinstvo Namaqualandu
20.02. ALB Krejčík Argentina, Chile, Bolivie
20.03. ALB Bohata Mexiko
17.04. ALB Vlk Ethiopie a její sukulenty
16.10. ALB Šubík
20.11. ALB Záruba Mamilarie 1.
18.12. ALB vánořní


Věstník:145/2, 146/5, 147/8, 148/11. 4 č, 11 str.

11. symposium, Pankrác u Siemense
Richterová Bot. zahrady USA a Evropy
Bušek Jihozápad USA
Kunte Mexiko
Odehnal Jižní Amerika

12.12. se konal slavnostní večer k 75. výročí založení spolku v Karlíně, Vítkova ul., hotel Beseda - Bonsai 18,00 - do půlnoci.

ROK 1998

SPKS jako vloni, čas dtto , 34. roč. 4 čís. + Speciál (Copiapoa, Slaba), čl. př. 240Kč

Výstava (31.): 06.06.-21.06. v BZ (exp.: mamilarie, Echinopsis, afr. sukulenty

Výbor jako 1997, opět nezvolen jednatel, nejsou zápisy z výb. schůzí!!!!

Čl. schůze:
22.01. ALB Záruba Mammillaria 2.
19.02. ALB Ullmann Již. Afrika
19.03. ALB Neduchal Rod Notocactus v J. Americe
23.04. ALB ??? ???
21.05. ALB Janeba Argentina a Chile
18.06. ALB Havelík Kanárské ostrovy
17.09. ALB Ullmann ???
15.10 ALB Pavelka Z cesty po J. Africe - Richtersweld
12.11. ALB nekonalo se, nedostavil se přednášející (kdo?)
10.12. ALB vánoční

Věstník: 149/2, 150/5, 151/8, 152/11, 4 č., 10 str.

Podzimní výstava: 17.09.-27.09 v BZ

Autobus. zájezd: 23.05. Písek - Slaba, Tábor - Lískovec, Písek - Lexa)

???Zemřel p. Bohuslav Matyáš (matrikář) v březnu (nebo 97???)

ROK 1999

SPKS Praha, zal. 1922, časopis jako v r. 1998, výstava v BZ,čl. př. 250, nad 70 let 180Kč
Výstava: (32.) 12.06-27.06. v BZ, garanta Kašpar

Výbor jako 1998

Čl. schůze:
21.01. ALB Jiránek Rod Gymnocalycium
18.02. ALB Běťák Cesta Mexikem
18.03. ALB Janeba Chile
15.04. ALB Pavelka Madagaskarská květena
20.05. ALB Záruba Fotografováné kaktusů
??.09. ALB Ullmann Již. Afrika
21.10. ALB Grym Lophophora
18.11. ALB ??? ???
16.12. ALB vánoční

Věstník:153/2, 154/5, 155/8, 156/11

Symposium na Pankráci, 27. 03. 1999, přes 200 úč.
Veverka Rod Parodia
Kirschnek 12000km Namibií, Zimbabwe a JAR
Zachar Mexiko
Kunte Vegetace Madagaskaru

Dvoudenní zájezd do severomoravských sbírek 22.-23.05

Podzimní výstava v BZ: 15.-26.09

ROK 2000

SPKS Praha, zal. 1922, časopis jako v r. 1999,

Výstava v BZ 10.-26.6.2000, garant Vl. Kašpar,
čl. přísp. 250,-Kč, důchodci 180,-Kč.

Volba výboru 16.3.2000, zvoleni a jmenováni do funkcí:
Běťák Ivan ing., předseda
Dufek Rudolf ing., místopředseda a správce knihovního fondu
Šedivý Vladislav ing., místopředseda
Veverka Miroslav JUDr, místopředseda
Rácová Jana, hospodář a pokladník
Krejčík Antonín, jednatel
členové výboru:
Kašpar Vladislav, Pavelka Petr Mgr., Vaněk Jiří, Havelík Viktor, Říha Jan, prom. biol., Šnajperková Marie - knihovnice, Chadraba Václav, Halbich Karel - prodej a výstavy
revisní komise: Rambousek Josef ing., Berka Lubomír ing.
Schůze výboru: 162-4.1., 163-1.2., 164-7.3., 165-4.4., 166-2.5., 167-6.6., 168-5.9., 169-3.10., nečíslovaná 28. 12. , jen sezení bez projednávání spolkových věcí.

Věstník: 157-00/2 (4str.), 158-00/5 (2str.), 159 - ???, 160 - ???

Členské schůze:
20.01. Alb.-geol. Krejčík: Mexiko
17.02. Alb.-geol. Gratias: Sukulenty jako bonsaie 16.03. Alb.-geol. Záruba: Mexiko, 2. část
20.04. Alb.-geol. Česal Za kaktusy v Plzni, měly být zimovzdorné kaktusy
18.05. Alb.-geol. Albrecht: Australie a její příroda
21.09. Alb.-geol. Klikar nedostavil se, přednáška se nekonala
19.10. Alb.-geol. Lau Za kaktusy oběma Amerikami
16.11. Alb.-geol. Běťák Již. Afrika
14.12. Alb.-geol. vánoční (Lukeš o digitální fotografii)

Symposium: konalo se 25.03., 9-16 hod., v sále OÚ Praha 8, Zenklova 43, s přednáškami:
Keith Grantham: Brasilie
Zachar M.: Chile
Vrškový B.: Ze světa sukulentů
Odehnal J.: Bolivie
Účast 230-250 lidí, prodej rostlin i literatury.

Zájezd do okolí Plzně: 20.05.2000, navštíveny sbírky: Benda, Kůrka, Kaňáková, Hájek
21.05.2000 ZOO a BZ Plzeň, Musil, Douděra, Naxera

33. výstava v BZ: 10.06.-25.06.2000

Podzimní výstava: kdy ????? v září!!!

Setkání gymnofilů 02.09.2000 v Praze 4 - Braníku, restaurace "Na ledárnách", Točitá ulice 46

Rok 2001

SPKS Praha, zal. 1922, časopis Kaktusy XXXVI. ročník 2001.

Výborové schůze: v knihovně v BZ Na Slupi:
02.01.01 - 14 přítomných, projednáváno většinou uspořádání výstavy, jejímž garantem je opět V. Kašpar.
06.02.01 -
06.03.01 -
03.04.01 - 13 přítomných
15.05.01 - nebyl jsem přítomen
05.06.01 - konalo se ve skleníku BZ
04.09.01 - nebyl jsem přítomen, zápis od Krejčíka je
02.10.01 - BZ, jednání o výročním roce 2002, přípravy k oslavám

Věstník SPKS: č. 161 - 02/01, č. 162 - 5/01, 3 strany, č. 163 - 8/01, 2 strany;

Čl. schůze::
18.01.01 - ALB Klikar Různé diapositivy, Nevytápěný skleník
15.02.01 - ALB Kunte Mexiko
15.03.01 - ALB Jiránek Nejen Gymna
19.04.01 - ALB Pavelka Namibie a její sukulentní flora
17.05.01 - ALB Krejčík Cesta do Mexika
13.06.01 - MIMOŘ Lavranos John Somálsko (v Praze 8, Krakov, host z Portugalska)
20.09.01 přednáška nebyla???
18.10.01 - ALB Šorma Bolivie (velmi pěkné dia!!!)
15.11.01 - ALB Kunte Madagaskar
20.12.01 - ALB Vánoční schůze

31.03.01 Symposium (13.) Sál podniku Krakov v Praze 8 - Bohnicích
Pehlemannová Čeleď Asclepiadaceae
Kirschnek Sukulenty Namibie se zaměřením na Euphorbie
Kunte Za kaktusy do Mexika
Jirouše Rod Oroyav

34. výstava: 9. - 24. 6. 2001 v BZ, garant Kašpar

Data konání výb. schůzí možno doplnit z písemných záznamů. Zápisy nebyly od doby odstoupení Blažka pořizovány, novým jednatelem byl zvolen Krejčík, zápisy se objeví jen zřídka a já je dostávám se zpožděním, pokud je vůbec dostanu.

Sekce Mammillaria

Založena 1969, založil ing. Rud. Dufek. Vydávala cyklostylovaný věstník. V roce 1972 sloučení se brněnskou sekcí háčkovitých mamilarií (viz konec tohoto odstavce), 1978 sloučení se sekcí Mexiko, Praha a nové pojmenování AZTEKIA., pod patronací KKP.

Soupis Věstníků:

1-69/9; 2-69/11; 2č., 10str, 3-70/1;4-70/3; 5-70/5; 6-70/7; 7-70/9; 8-70/11; 6č., 51str.

9-71/1; 10-71/3+11-71/5; 12-71/7; 13-71/9; 14-71/11; 6č., 39str.,

15-72/1;16-72/3; 17-72/5;18-72/7;; 4č., 23str.,

19-73/4; 20-73/6; 2č., 13 str.,

21-74/2;22-74/5; 23-74/8; 24-74/11; 4č., 23 str.,

25-75/2;26-75/5; 27-75/8; 28-75/9; 29-75/12; 5č., 22 str.,

30-76/2; 31-76/4; 32-76/5;33-76/12; 4č., 40 str.

32-77/1; 35-77/4; 36-77/6; 37-77/10; 4č., 40str.

celkem to bylo 37 čísel a 261 stran.

Pracovní schůzka se konala 20.-21. 9. 1975 v Praze na Smíchově s přednáškami a exkursemi.
Věstník byl množen zprvu v Praze (Dufek), později v Rokycanech (Dr. Vacovský), v Lysé n. L. (Ježek) a v Pohronském Ruskově (Urbán).
Na pracovní schůzce přednášeli: Moučka: Mammillaria show, Haude: Jižní Amerika, Dufek: Systém mamilarií, Feiler: Dia-diskuse,
Schütz: návštěva ve sbírce, Herzbergová: Mexiko a JZ USA. Exkurse do Břevnova, BZ Na Slupi, Král, (Měchenice).


Čestní členové: Dr Schütz(+), Dr Habermann, J. Moučka, F. Plesník (+), B. Rektořík (+), D.R. Hunt, Fittkau, D.B. Gold(+), J. Morrical, H. Dittberner.

Sekce trvala 9/69-10/77, vyšlo 37 čísel věstníku, od 4/73 společně s brněnskou sekcí. Věstník: 77 článků, zahraniční lit.: 16, Hunt: do gracilis, potom samostatně, popisy: 19 druhů, organisační zprávy v každém čísle.

Na první výzvu v Kaktusech 1968 se přihlásilo 38 lidí, pak dopis 1.3.69, první číslo věst. vyšlo 9/69 a pak až do č. 37, kdy končí a přechází do Aztekie.

Dne 8.-9.5.76 návštěva z NDR (Wetzel, Dittberner).

Háčkovité mamilarie Brno ustaveny v Gottwaldově 29.8.1970, ved. J. Moučka, vyšlo 6 čídel zpravodaje:

1- 70/10; 2-71/2; 3-71/9; 4-71/12; 5,5-72/6, celkem 6 čísel, 38 stran.

Na 5.-7. 6. 1970 plánován sjezd mamilariofilů v Písku, nekonalo se pro nezájem. Plánována kartotéka rostlin -Janík, Hodonín, s toho sešlo, diapositivy - Gibl, Rychvald - rovněž.

Na XII. sjezdu v Praze pracovní schůzka, asi 50 lidí, dohodnuto spojení Prahy s Brnem od 1.1.73

Věstník: od č. 22 expedice Král J., od 19 tisk Vacovský, Rokycany, též Urbán, Pohr. Ruskov.

Aztekia vycházela takto:

1 1978 1 24s 7obr

2 20 9 44č, 16obr

2 1979 1 20 5

2 20 9

3 28 9 68s., 23obr.

3 1980 mimoř. 79 - 79s

4 1981 1 24 5

2 24 5

3/4 28 9 76str, 19obr.

5 1982 1/2 24 9

3 28 5

4 20 6 72s.,20obr

mimoř. 100 42 100s., 42obr.

6 1983 1 28 6

2 32 6

3/4 32 10 92s., 22obr

7 1984 1/2 44 10

3 36 10 80s., 32obr

8 1985 72 18

9 1986 52 14

10 1987 100 14

11 1988 60 14

12 1989 68 12

13 1990 60 14 až sem 1023str., 248 obr.

14 1991 doplnit!!!!

15 1992 doplnit!!!!

Sekce háčkovitých mamilarií Brno,

ustavena v Gottwaldově 29. 08. 1970, vedl Josef Moučka, vydali celkem 6 čísel zpravodaje takto:

1 - 1970/10 5 str.

2 - 1971/2 7 str.

3 - /9 8 str.

4 - /12 7 str.

5 - 6 1972/6 11 str, celkem 6 čísel, 38 stran.

Sekce Frailea

založena 1970, vedl ing. Jiří Kodeš, cyklost. věstník takto.

1-?, 2-70/3;,70/5; 70/9; 70/12, odtud vede ing Jar. Egide 6-71/2; 7-71/4; 8-71/9;, 9-71/11; 10-71/12. Dále žádná činnost.

Asi od roku 1995 vydává ing. L. Berka občasník Frailea, skupina není pod patronací SPKS.
Časopis rozesílá i do ciziny, velmi dobrá činnost. Kontakt s N. Gerloffem, K.H. Prestlém, a dalšími.

Sekce přátel BZ

vedl Dr. J. Mácha, 14.10.1970, první schůzka( a poslední?) 13.12.1970

Sekce Mexiko

předsedou byl ing. Voldan, jednatelem př. Novák (Brno??). Zpravodaj vydáván takto:

1967-/12, 1č., 2 str., 2/5-68/2,3,5,10, 4č., 27str., 6/10-69/2,4,5,7,10, 5č., 28 str.; 11/14-70/1,5,10,11, 4č., 27str.,

15/18-71/3,6,8,12, 4č., 29str.,;19/20-72/4,9, 2č., 10str.,21/24-73/3,6,?,,4č., 18 str. 25/28-74/1,?,4,?, 4č., 12 str.;

29/30-75/3,10, 4č.,12s.,31/32-76/3,10, 2č., 18 str.,33/36-77/3,10,?,?, 4č., 32 str.

celkem 36 č., 201 str., v roce 1978 spojení s mamilariofily vedeno dále jako sekce Aztekia.

Sekce Pectinifera

vedl J. Elsner, zpravodaj takto:

1-73/9, 2-73/12, 3-74/3, 4-74/4, 5-?, 6-?, 7-?, 8-76/11 . Dále nic.

Přehled předsedů, jednatelů a výstav pražské organisace

1922 Seidl J. Štraybl E. 1. 14.-18.9. Žofín
1923 Seidl J.
1924 Seidl/Corvin
1925 Corvin Beneš V.
1926 Corvin Beneš V. 2. 29.6.-6.7. Kinského sady
1927 Horlivý
1928 Štraybl Štrayblová 3. 29.8.-9.9. BZ
1929 Mašín
1930 Mašín Janda J. 4. 14.- 30.6. BZ (14.-23.6.???)
1931 Mašín Janda J. 5.?????
1932 Mašín Janda J. 6. 5.-19.6. BZ
1933 Salášek Janda J. mezinár. výstava Frič!!!!
1934 Salášek Janák J.(?) 7. 27.4.-10.5. BZ
1935 Salášek Janák 8.
1936 Polívka O. Janák
1937 Polívka O. Vojta V. 9. 23.5.-??? BZ
1938 Polanský/Tišer Jeschke E. 10. BZ
1939 Tišer F. Jeschke E.
1940 Tišer Pokorný L. 11. 6.-16.6. BZ
1941 Tišer Pokorný
1942 Tišer Wiesner B.
1943 Tišer Jeschke
1944 Tišer 12. JVU
1945 Tišer
1946
1947
1948 Krpálek K. Valníček
1949 Krpálek Valníček
1950 Krpálek Valníček/Matz?
1951 Graulich Lichtneker
1952 Krpálek Lichtneker
1953 Šubík Pach
1954 Šubík Pach 1. sjezd Brno,
1955 Šubík Pach 2. sjezd Praha, 22.-23.10.
1956 Šubík Pach 3. sjezd, Brno
1957 Šubík Pach 4. sjezd Liberec, 20.-22.7.
1958 Šubík Havelka St. 5. sjezd Ostrava, 21.-22.6.
1959 Šubík Havelka ??? 13.6.-31.7.???
1960 Šubík Havelka 6. sjezd Olomouc, 27.-28.8.
1961 Šubík Havelka
1962 Šubík Havelka 13. 1.-31.7. 7. sjezd Praha, 20.-22.7.
1963 Sladovník J. Voldan M.
1964 Sladovník Voldan 8. sjezd Brno, 25.-26.7.
1965 Sladovník Voldan
1966 Sladovník Voldan 9. sjzed Liberec,
1967 Sladovník Voldan
1968 Voldan Paroulek 10.sjezd Ostrava,8.-9.6.
1969 Voldan Paroulek
1970 Voldan Paroulek 11. sjezd Gottwaldov,
1972 Voldan Paroulek 14. 10.6.-??? BZ 12. sjezd Praha,(12.7.?)
1973 Voldan Egide
1974 Voldan Egide
1975 Voldan Egide
1976 Voldan Egide
1977 Voldan Paroulek
1978 Voldan Paroulek
1979 Voldan Paroulek
1980 Voldan Paroulek 15. . BZ
1981 Voldan Paroulek
1982 Voldan Havelík 16. 12.-27.6. BZ seminář Praha 19.-20.6.
1983 Voldan Havelík
1984 Voldan Havelík 17. 9.-24.6. BZ
1985 Voldan Havelík 18. 6.-30.6. BZ
1986 Voldan Havelík 19. 7.-22.6. BZ
1987 Voldan Mazel 20. 13.-28.6. BZ 1. symposium Praha 16.5.
1988 Voldan Krejčík 21. 11.-26.6. BZ 2. symposium Praha 21.5.
1989 Voldan Krejčík 22. 10.-25.6. BZ 3. symposium Praha 22.4.
1990 Voldan Krejčík 23. 8.-24.6. BZ 4. symposium Praha 31.3.
1991 Voldan Krejčík 24. 8.-23.6. BZ 5. symposium, 23.3.
1992 Voldan(+) Krejčík 25. 13.-28.6. BZ 6. symposium, 4.4.
1993 Běťák I. Krejčík 26. 12.-27.6. BZ 7. symposium, 3.4.
1994 Běťák Krejčík 27. 11.-26.6. BZ 8. symposium, 26.3.
1995 Běťák Blažek St. 28. 10.-25.6. BZ 9. symposium, 1.4.
1996 Běťák ??? 29. 8.-23.6. MSMP 10. symposium, 30.3.
1997 Běťák ??? 30. BZ 11. symposium
1998 Běťák Krejčík??? 31. BZ 12. symposium
1999 Běťák Krejčík 32. BZ 13. symposium
2000 Běťák Krejčík 33. BZ 14. symposium
2001 Běťák Krejčík 34. BZ 15. symposium

Přehled mně známých a číslovaných výborových schůzí

rok číslo datum kde pres.

1985

1 09.04 KLU 13 klubovna, Černomořská 2, P 10
2 14.05. 16
3 23.05. 14
4 03.06. 14
5 06.07. ROZ 14 Roztoky u Voldanů
6 17.09. KLU 11
7 08.10. 15
8 12.11 15
9 03.12. 15
mimoř. 27.12. -

1986


10 14.01. KLU 15
11 04.02. 14
12 04.03. VPT 16 Výzbrojna pož. techniky, Michle, Okružní
13 25.03. 15
14 08.04. 15
15 22.04. 12
16 06.05. 13
17 27.05. 13
18 16.09. 15
19 21.10. 11
20 11.11. 15
21 09.12. 16

1987


22 06.01. 13
23 19.01. 19
24 03.02. 15
25 24.02. 16
26 17.03. 16
27 14.04. 17
28 05.05. 15
29 19.05. 16
30 02.06. 12
mimoř 01.07. KRE Krejčík, Smíchov zahrada
31 08.09. VPT 18
32 06.10. 14
33 03.11. 18
34 08.12. 17
mimoř 29.12. MOT - Motorlet, Košíře

1988

35 05.01. VPT 17
36 09.02. 17
37 08.03. KLU 16
38 05.04. VPT 18
39 03.05. 20
40 17.05. 18
41 31.05. 17
42 21.06. BZ 13 Botanická zahrada
43 06.09. VPT 18
44 11.10. 16
45 08.11. 16
46 06.12. 18

1989

47 10.01. VPT 17
48 07.02. 18
49 23.02. ? 13
50 09.03. ? 15
51
52 20.04. VPT 11
53 04.05. 14
54 04.06. 13
55 25.06. BZ 15
mimoř 06.07. ROZ
56 14.09. VPT 14
57a 05.10. 14
57b 26.10. 14
58 16.11. 16
59 07.12. 13

1990

60 04.01. VPT 14
61 08.02. 16
62 08.03. 16
63 29.03. 19
64 12.04. 10
65 10.05. 11
66 06.09. KLU 11
67 01.11. MOT 17
68 06.12. 16
69 MOT není zápis!!

1991

70 17.01. MOT 16
71 14.02. 16
72 14.03. 15
73 11.04. 15
74 23.05. 17
75 03.09. VPT 14
76 01.10. 12
77 05.11. 13
78 03.12. 15

1992

79 07.01. VPT 13
80 04.02. 17
81 03.03. 16
82 31.03. 17
83 14.04. 12
84 12.05. MSMP 11 Měst. stan. ml. přírod., Smíchov
85 23.06. BZ 13
86 08.09. DDM 11 Dům dětí a mládeže, kde?
87 06.10. MSMP 17
88 03.11. 12
89 01.12. 13

1993

90 05.01. MSMP 13
91 02.02. 12
92 02.03. 14
93 30.03. ? není zápis
94 04.05. ? není zápis
95 01.06. ? není zápis
96 01.07. ROZ není zápis
97 07.09. ? 17
98 05.10. BZ 12
99 02.11. 12
100 30.11. 11
mimoř 28.12. 12

1994

101 04.01. BZ 15 BZ Na Slupi, v knihovně
102 01.02. 11
103 01.03. 12
104 05.04. 15
105 03.05. nemám zápis
106 31.05. 13
107 06.09. nemám zápis
108 04.10. 11
109 08.11. 13
110 06.12. 13
mimoř 29.12. -
1995
111 03.01. BZ 11
112 07.02. 14
113 28.02. 18
114 07.03. 14
115 04.04. nemám zápis
116 02.05. nemám zápis
117 30.05. 14
118 20.06. nemám zápis
119 05.09. není zápis
120 03.10. 9
121 07.11. není zápis
122 05.12. 11
mimoř 28.12. 9

1996


123 09.01. BZ 9

Čestní členové pražského spolku (od r. 1970, dle ing. Mazela)

FRIČ Alberto Vojtěch, Praha ? 8.9.1882 - 4. 12. 1944
VOJTA Vladislav, Pardubice 1969
KLOBOUČEK Robert, Praha 1969
KARMAZÍN Karel, Radouš 1970
PAŽOUT František ing., Praha 1969
BRETTSCHNEIDER ??
NETUŠIL František, Praha 1969
SCHUETZ Bohumil dr, Brno 1972
FLEISCHER Zdeněk, Brno 1972
ŠUBÍK Rudolf, Praha 1972
PAPOUŠEK Karel, Liberec 1972
JELÍNEK Josef, Liberec 1972
VALNÍČEK Jan Dr, in mem. 1972
PERLA Josef ing, Praha
VOLDAN Miroslav ing., Praha 1982
SLADOVNÍK Josef, Praha
KRPÁLEK Karek, Praha kdy?
RAJTMAJER Karel, Praha 1982
HAVELKA Stanislav ing.,
REKTOŘÍK Bohumil, Dřísy
PÁSEK Alexandr kdy?
BOUBELA Jaroslav 1981
SANCHEZ-MEJORADA H., Mexico 1973
BRAVO HOLLIS Helia Dr., Mexico 1973
ŘÍHA Jan, prom. biolog, Lysá n.Labem 1982
URBAN Zdeněk, prof. Dr, Praha 1982
PAROULEK Vít, Praha 1982
DOMIN Karel, prof. Dr, Praha 1928
URBÁN Alexander, Pohron. Ruskov 1982

Přehled seminářů a symposií

Seminář

1982 19. a 20. června 1982 Jareš Historie československého kaktusářství
Niestradt Flora Jemenu
Šubík Cesta do Mexika
Říha Cesta do Peru a Chile
Niestradt Echinocereusy
2. den specialisované přednášky sekcí Aztekia, Notocactus, Parodia, Gymnocalycium

Symposia

1987 1. 16. května 1987
Voldan Zahajovací projev
Glosser Kubánské kaktusy
Braun Vegetace Brasilie
Bušek Africké sukulenty
Lausser Nové objevy kaktusů v Mexiku

1988 2. 21. května 1988
Halda Kaktusy v NP USA
Klein Jižní Kalifornie - zejména mamilarie
Chvastek Mexico: Coahuila, NL, Puebla, Oaxaca
Piltz Argentina a její kaktusy
Lux Rok 1987 v Mexiku
Bušek Můj skleník

1989 3.
Hinz Moje sbírka v Gdyni
Haude Sukulenty Zimbabwe
Rauh Peru
Wolker,Lüthy Mexické kaktusy a červený seznam

1990 4. 31. března 1990
Haugg Bolivie
Kirschnek Peru a jeho vegetace
Hauggová Tillandsie Mexika a Ecuadoru
Ramik Mogoty tropických oblastí Kuby a Indočíny
Šubík, Říha Ohrožené rostliny Mexika

1991 5. 23. března 1991
Kníže Naleziště v Peru, Chile a Bolivii
Piltz Argentina
Lux Mexiko
Matis Sukulentní bonsaje

1992 6. 4. dubna 1992
Hoogvliet Ceropegie
Vlk,Trávníček Putování po JAR
Odehnal Americko-mexické pomezí USA
Kunte,Šnicer Několik týdnů v Mexiku

1993 7. 3. dubna 1993
Richterová Kaktusy jihu USA; Sukulenty Madeiry
Kirschnek Patagonie
Mazel Intermezzo z kaktusářské historie
Procházka Gymnokalycia jižní a střední Argentiny
Pavelka Živé kameny v JAR

1994 8. 26. března 1994
Kirschnek JAR a její sukulenty
Slaba Mexiko
Kunte Madagascar
Kirschnek Bolivie a rod Sulcorebutia

1995 9. 1. dubna 1995
Kirschnek Kaktusy Argentiny, Peru a Bolivie
Bušek Sukulenty Somálska
Chvastek Cesty po Mexiku
Kirschnek Sukulentní rostliny Namibie

1996 10. 30. března 1996
Kirschnek Venezuela a jižní Brasilie
Richterová Kaktusové lokality Kalifornie a jihu USA
Odehnal Jižní Afrika
Šubík Peru a Chile

1997 11. 29. března 1997
Richterová Botanické zahrady USA a Evropy
Bušek Jihozápad USA
Kunte Mexiko
Odehnal Jižní Amerika

1998 12. 28. března 1998
Pavelka Sukulenty Jižní Afriky
Nagl Rod Thelocactus
Říčánek Jemen a jeho sukulentní rostliny
Slaba Argentina, Bolivie a Chile

1999 13. 27. března 1999
Veverka Rod Parodia
Kirschnek 12000km Namibií, Zimbabwe a JAR
Zachar Mexiko
Kunte Vegetace Madagaskaru

2000 14. 25. března 2000
Keith Grantham: Brasilie
Zachar M.: Chile
Vrškový B.: Ze světa sukulentů
Odehnal J.: Bolivie

2001 15. 31. března 2001
Pehlemannová Čeleď Asclepiadaceae
Kirschnek Sukulenty Namibie se zaměřením na Euphorbie
Kunte Za kaktusy do Mexika
Jirouše Rod Oroya